مشاوره دل آرام

10 ویژگی همسر ایده آل در روابط جنسی

مردهایی که به آرامی و با ملایمت عشق ورزی میکنند
 مردهایی که در بستر نیز با همسرشان صحبت میکنند
 مردهایی که در بوسیدن مهارت دارند
 مردهایی که با چشمان خود به همسرشان نشان می دهند او را دوست دارند و به او عشق می ورزند
 مردهایی که با موهای همسرشان بازی میکنند.
 مردهایی که در تحریک کردن همسرشان به وسیله لمس کردن مهارت دارند
 مردهایی که از ماساژ دادن به همسر خود لذت میبرند
 مردهایی که عشق خود را در بیرون از اتاق خواب نیز به همسرشان نشان می دهند و او را به احساس و باور محبوبیت وادار می کنند
 مردهایی که پیش از عشق ورزی خود را به لحاظ فیزیکی و جسمانی آماده می کنند
 مردهایی که به همسرشان وفادارند

مقالات مرتبط با این مطلب

اصولی که مردان در همسر داری باید رعایت کنند!

ریشه یابی و درمان حسادت عاشقانه

دعوا و قوانین آن در زندگی مشترک

مسير خيانت همسران

چگونه با همسرمان مهربان باشیم؟

سیاست های همسرداری

اگر رابطه شما اینطوریه ،روش حساب نکنید

همه همسر زیبا می خواهند

تاثیر فیلم‌های مستهجن بر رابطه زناشویی