10 ویژگی همسر ایده آل در روابط جنسی

مردهایی که به آرامی و با ملایمت عشق ورزی میکنند
 مردهایی که در بستر نیز با همسرشان صحبت میکنند
 مردهایی که در بوسیدن مهارت دارند
 مردهایی که با چشمان خود به همسرشان نشان می دهند او را دوست دارند و به او عشق می ورزند
 مردهایی که با موهای همسرشان بازی میکنند.
 مردهایی که در تحریک کردن همسرشان به وسیله لمس کردن مهارت دارند
 مردهایی که از ماساژ دادن به همسر خود لذت میبرند
 مردهایی که عشق خود را در بیرون از اتاق خواب نیز به همسرشان نشان می دهند و او را به احساس و باور محبوبیت وادار می کنند
 مردهایی که پیش از عشق ورزی خود را به لحاظ فیزیکی و جسمانی آماده می کنند
 مردهایی که به همسرشان وفادارند

مقالات مرتبط با این مطلب

آنچه زنان باید دقت کنند

آقایون ببینند!

رمزو رازهای زناشویی مادام العمر

خیانت در زناشویی

دوستت دارم!

وقتی شوهرمون عصبانی شد چکار کنیم؟

‌ برای مدیریت دعواهای خانوادگی چکار کنیم؟

برای جداشدن از همسر عجله نکنید.

جامعه و فرهنگ، تا چه حد در افزایش خیانت زن و شوهر نسبت به هم دخیل هستن