مشاوره دل آرام

10 ویژگی همسر ایده آل در روابط جنسی

مردهایی که به آرامی و با ملایمت عشق ورزی میکنند
 مردهایی که در بستر نیز با همسرشان صحبت میکنند
 مردهایی که در بوسیدن مهارت دارند
 مردهایی که با چشمان خود به همسرشان نشان می دهند او را دوست دارند و به او عشق می ورزند
 مردهایی که با موهای همسرشان بازی میکنند.
 مردهایی که در تحریک کردن همسرشان به وسیله لمس کردن مهارت دارند
 مردهایی که از ماساژ دادن به همسر خود لذت میبرند
 مردهایی که عشق خود را در بیرون از اتاق خواب نیز به همسرشان نشان می دهند و او را به احساس و باور محبوبیت وادار می کنند
 مردهایی که پیش از عشق ورزی خود را به لحاظ فیزیکی و جسمانی آماده می کنند
 مردهایی که به همسرشان وفادارند

مقالات مرتبط با این مطلب

چگونه با همسرم به تفاهم برسم؟

اگر به همسرتان بطور جدی در مورد رابطه ای پنهانی شک دارید حتما این مطلب

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

روش پیشگیری اورژانس از بارداری

سیاست های زنانه

برای مدیریت دعواهای خانوادگی چکار کنیم؟

حمایت یا دخالت، مساله این است!

همسرداری

چگونه عشق و شور و حال دوران نامزدی را بعد ازدواج حفظ کنیم؟