مشاوره دل آرام

باجگيری عاطفی

افرادی که همواره ما را وادار به تسلیم می کنند، استثمارگران ماهری هستند که هر زمان به خواسته هایشان می رسند، خودشان را به ما کاملا نزدیک می کنند، و اگر به خواسته هایشان نرسند دست به تهدید می زنند و یا ما را زیر بار سنگینی از گناه، مدفون می کنند.

به نظر می رسد چنین افرادی برای استثمار ما برنامه ریزی کرده اند، حال آن که در اغلب موارد از اعمال خود ناآگاهند...!

ما به خود می گوییم:
"من از روی احساس قضاوت می کنم، و او از روی عقل." و یا "خب، او منطق متفاوتی دارد."
اما واقعیت این است که منبع اختلافات ما در روش های ارتباطی مان نیست، بلکه یکی از دو نفر، راه خود را به قیمت سرکوب کردن خواسته های طرف دیگر طی می کند.

این خیلی بیشتر از عدم تفاهمی ساده است، این جنگ قدرت است.

مقالات مرتبط با این مطلب

رفتار باید قاطع باشد!

10 نشانه استرس کاری و راه های برطرف کردن آن

برای کنترل عصبانیت خود چگونه عمل کنیم؟

در حضور هفت گروه هفت کار رو مخفی انجام نده تا سعادتمند گردی

قدرت تلقین

کمک به فرد معتاد ( ویژه خانواده)

دزدی بانک

چرا برخی از ما چيزى را انتخاب مى كنيم كه مايه درد و رنج ماست؟!

عزت نفس