مشاوره دل آرام

باجگيری عاطفی

افرادی که همواره ما را وادار به تسلیم می کنند، استثمارگران ماهری هستند که هر زمان به خواسته هایشان می رسند، خودشان را به ما کاملا نزدیک می کنند، و اگر به خواسته هایشان نرسند دست به تهدید می زنند و یا ما را زیر بار سنگینی از گناه، مدفون می کنند.

به نظر می رسد چنین افرادی برای استثمار ما برنامه ریزی کرده اند، حال آن که در اغلب موارد از اعمال خود ناآگاهند...!

ما به خود می گوییم:
"من از روی احساس قضاوت می کنم، و او از روی عقل." و یا "خب، او منطق متفاوتی دارد."
اما واقعیت این است که منبع اختلافات ما در روش های ارتباطی مان نیست، بلکه یکی از دو نفر، راه خود را به قیمت سرکوب کردن خواسته های طرف دیگر طی می کند.

این خیلی بیشتر از عدم تفاهمی ساده است، این جنگ قدرت است.

مقالات مرتبط با این مطلب

چرا نوشتن اهـــــــــــــــــداف اینقدر اهمیت دارد؟

مهر طلبي

اختلال خواب و راهكارهايی برای خواب راحت

بخشيدن ،كليد ورود به دنياي عشق

راهی جالب برای کنار آمدن با خاطرات بد

راههای افزایش اعتماد به نفس

مثبت اندیشی

ویژگی بیشعورها

منفي بافي ممنوع