9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

باجگيري عاطفی

باجگيري عاطفی

افرادی که همواره ما را وادار به تسلیم می کنند، استثمارگران ماهری هستند که هر زمان به خواسته هایشان می رسند، خودشان را به ما کاملا نزدیک می کنند، و اگر به خواسته هایشان نرسند دست به تهدید می زنند و یا ما را زیر بار سنگینی از گناه، مدفون می کنند.

به نظر می رسد چنین افرادی برای استثمار ما برنامه ریزی کرده اند، حال آن که در اغلب موارد از اعمال خود ناآگاهند...!

ما به خود می گوییم:
"من از روی احساس قضاوت می کنم، و او از روی عقل." و یا "خب، او منطق متفاوتی دارد."
اما واقعیت این است که منبع اختلافات ما در روش های ارتباطی مان نیست، بلکه یکی از دو نفر، راه خود را به قیمت سرکوب کردن خواسته های طرف دیگر طی می کند.

این خیلی بیشتر از عدم تفاهمی ساده است، این جنگ قدرت است.

 

2 ویژگی تعیین کننده افراد موفق

2 ویژگی تعیین کننده افراد موفق

اختلال شخصیت مرزی چیست؟

اختلال شخصیت مرزی چیست؟

راهی جالب برای کنار آمدن با خاطرات بد

راهی جالب برای کنار آمدن با خاطرات بد

آیا رابطه بلند مدت با همسرتان میخواهید؟

آیا رابطه بلند مدت با همسرتان میخواهید؟

ترس از تنهایی

ترس از تنهایی

تمرین روزانه استرس

تمرین روزانه استرس

دیدگاه ها.................