9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

حتما بخوانید!!!

حتما بخوانید!!!

heartمذکر عزیز:

yes" مرد " باش
yesزمین به مردبودنت نیاز داره
yesمردباش نه فقط باجسمت
yesمرد باش با نگاهت،
yesبا احساست
yesمردونه حرف بزن،
yesمردونه بخند,
 yesمردونه گریه کن،
yes مردونه عشق بورز،
yes مردونه ببخش و...
yesمرد باش و هیچ وقت

yes نامردى نکن
yesمخصوصا در حق کسی که
yesباورت کرده و قبولت داره
yes و بهت تکیه کرده ...

 

heart مونث عزیز:

yes" زن " باش
yesتو به وجود آورنده ای
yesنگاه هرکس پاسخش لبخند نیست
yesزندگی تنها خوشى نیست
yesببین، حس کن،
yes عشق بورز،
yes عاشق شو،
yesمابکسی که انسانیت را
yes در خود دارد ...
yesآنکه با پول تو را میخرد
yesجز یک کالا نگاهی دیگر
yesبر تو ندارد ...
yesبجنگید برای باهم بودن...
yesبجنگید برای انسان بودن ..

 

 چگونه کسی را عاشق خود کنیم؟

چگونه کسی را عاشق خود کنیم؟

برای کنترل استرس و نگرانی خود چکار کنیم؟

برای کنترل استرس و نگرانی خود چکار کنیم؟

مهرمادری؛ سرمایه‌ای برای زندگی

مهرمادری؛ سرمایه‌ای برای زندگی

 باورها و قواعد ذهني مخرب

باورها و قواعد ذهني مخرب

اختلال ویژه یادگیری چیست؟ چرا گنج پنهان نامیده شده؟

اختلال ویژه یادگیری چیست؟ چرا گنج پنهان نامیده شده؟

خوشبختی بیشتر با مهریه بالاتر!

خوشبختی بیشتر با مهریه بالاتر!

دیدگاه ها.................