9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

شیوه انتقاد از همسر

شیوه انتقاد از همسر

 زمان انتقاد :
زمانی انتقاد کنین  که همسرتون  ، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد رو  داشته باشه .

  مکان انتقاد :
هیچوقت در حضور جمع از همسرتون انتقاد نکنین .
زبان انتقاد:
با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه ، انتقاد کنین .
انتقاد غیر مستقیم:
تا حد ممکن انتقادها رو به صورت غیرمستقیم ببان کنین .
میزان انتقاد:
انتقادهای پشت سرهم موجب میشه که همسرمون  احساس کنه  ما فردی عیب جو هستیم و فقط به دنبال نقص های او میباشیم .
گفتن خوبی ها در کنار عیب ها:
باید ، پیش و پس هر عیبی ، خوبی های همسرمون رو هم بهش یادآوری کنیم.
قالب انتقاد:
گاهی می تونیم در قالب یه  نامه یا پیامک ، انتقادی که از همسرمون داریم رو بهش انتقال بدیم .
نیت انتقاد:
انتقاد بایدفقط و فقط  برای اصلاح عیب همسر ، بیان بشه .
حفظ حریم خصوصی:
نباید انتقاد رو از  یه فرد رو به فرد دیگه ای  به جز خود فرد بگیم .
یب جویی،ممنوع:
انتقاد به معنای ذرّه بین به دست گرفتن و به دنبال عیبهای همسر گشتن ، نیس.
زمینه سازی برای شنیدن و پذیرش انتقاد :
الف: یکی از موضوعات جلسات گفتگون رو روی موضوع  انتقاد متمرکز کنین .
ب: پیش از انتقاد از همسر ، از خودتون انتقاد کنین .
ج: سعی کنین خودتون به اونچه که از همسرتون  می خواین عمل کنین .
د : و نکته آخراینکه مراقب سخنان مقدماتی برای ورود به انتقاد باشین چون این سخنان  خیلی مهمه .

 

پذيرش مسوليت در زندگي

پذيرش مسوليت در زندگي

همسرداری

همسرداری

6 نكته برای آرام کردن شوهران خشمگین

6 نكته برای آرام کردن شوهران خشمگین

این قوانین را برای همسرتان ارسال کنید

این قوانین را برای همسرتان ارسال کنید

سیاست های زنانه

سیاست های زنانه

10 ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود

10 ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود

دیدگاه ها.................