9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

چگونه زن و شوهر می توانند حامی یکدیگر باشند؟

چگونه زن و شوهر می توانند حامی  یکدیگر باشند؟

مرد میتونه بدون اینکه بیش از حد کار و تلاش کنه، رابطه ی خوبی با همسرش داشته باشه.

قدردانی همسر او باعث می شود که انگیزه ی بیشتری برای تلاش در جهت بهبود زندگی مشترکشان داشته باشد.
در این صورت مرد مجبور نمیشه خودش را قربانی خواسته های همسرش کنه یا احساس کند همسرش بر او ریاست میکنه.

زن هم میتونه با درک کردن شوهرش،حامی او باشدو به او کمک کند که او نیز حامی خوبی برایش باشد.

 مرد ها نان آور خانواده هستند،آن ها دوست دارند همسرشان را خوشبخت کنند و در زندگی مشترکشان موفق باشند.

فقط کافیه که از آن ها قدردانی شود

زن و شوهر مکمل یکدیگر هستند، مردها از همسرشان حمایت می کنند و زنان زمانی  می تواند از شوهرشان حمایت کنند که حمایت های شوهرشان را درک کرده باشند.

زن هم دوست دارد  حامی شوهرش باشد؛ ولی تا به حال نشنیده ایم که زنی بگوید شوهرم به من توجه ندارد؛ ولی من عاشق او هستم!

مردها هم دوست دارند که همسرشان به آنها توجه کند؛ اما در درجه اول آن ها دوست دارند همسرشان را خوشبخت و خوشحال کنند.

 heartقدرشناس زحمات همسرتان باشیدheart

 

انواع خیانت

انواع خیانت

تاثیر فیلم‌های مستهجن بر رابطه زناشویی

تاثیر فیلم‌های مستهجن بر رابطه زناشویی

اشتباهات همسران جوان

اشتباهات همسران جوان

روابط فرا زناشویی

روابط فرا زناشویی

 دعوا و قوانین آن در زندگی مشترک

دعوا و قوانین آن در زندگی مشترک

برای عاشق شدن همسرتون  نسبت به شما

برای عاشق شدن همسرتون نسبت به شما

دیدگاه ها.................