مشاوره دل آرام

پنج اصل برای آرامش روح

اصل اول
من اجازه ورود افکار منفی را به ذهن خودم نمیدهم
من در هر حال و در بدترین شرایط زندگی ام مثبت فکر میکنم.

اصل دوم
من اجازه اعتراض به تقدیر خداوند را ندارم
او بهتر ازهمه بر جریان امور مسلط است

اصل سوم
من اجازۀ تنبلی،تن‌پروری ،بیکاری را ندارم .
من در برابر سختی های جسمی و روحی مقاوم هستم
من فشار های جسمی و فیزیکی را تحمل میکنم چون من جسم نیستم بلکه روحی بزرگ هستم

اصل چهارم
من اجازه ماندن در وادی جهل و ناآگاهی و نادانی را ندارم
من باید بدانم
من باید بخوانم

اصل پنجم
من غیر از خداوند به هیچ کسی نیاز ندارم
او برای من کافی است
ذکر او مایۀ آرامش روح من است
او همنشین من است.

 

مقالات مرتبط با این مطلب

سوء تفاهم جنسی

چرا نوشتن اهـــــــــــــــــداف اینقدر اهمیت دارد؟

3 راه حل کاربردی برای مقابله با استرسهای زندگی

اختلال شخصیت مرزی چیست؟

سلامتی

راههای مقابله با افسردگی

خوشبختی بیشتر با مهریه بالاتر!

چگونه با دخالت خانواده همسر مقابله کنیم؟

مهارت کنترل خشم