9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

پنج اصل برای آرامش روح

پنج اصل  برای آرامش روح

اصل اول
من اجازه ورود افکار منفی را به ذهن خودم نمیدهم
من در هر حال و در بدترین شرایط زندگی ام مثبت فکر میکنم.

اصل دوم
من اجازه اعتراض به تقدیر خداوند را ندارم
او بهتر ازهمه بر جریان امور مسلط است

اصل سوم
من اجازۀ تنبلی،تن‌پروری ،بیکاری را ندارم .
من در برابر سختی های جسمی و روحی مقاوم هستم
من فشار های جسمی و فیزیکی را تحمل میکنم چون من جسم نیستم بلکه روحی بزرگ هستم

اصل چهارم
من اجازه ماندن در وادی جهل و ناآگاهی و نادانی را ندارم
من باید بدانم
من باید بخوانم

اصل پنجم
من غیر از خداوند به هیچ کسی نیاز ندارم
او برای من کافی است
ذکر او مایۀ آرامش روح من است
او همنشین من است.

 

آیا رابطه بلند مدت با همسرتان میخواهید؟

آیا رابطه بلند مدت با همسرتان میخواهید؟

دزدان انرژي رواني

دزدان انرژي رواني

باجگيري عاطفی

باجگيري عاطفی

خانوم ها درد را بهتر تحمل می کنند!

خانوم ها درد را بهتر تحمل می کنند!

عمر «بله عزیزم» مردان چقدر است؟

عمر «بله عزیزم» مردان چقدر است؟

ﺳﻮﺍﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ چیست؟

ﺳﻮﺍﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ چیست؟

دیدگاه ها.................