مشاوره دل آرام

پنج اصل برای آرامش روح

اصل اول
من اجازه ورود افکار منفی را به ذهن خودم نمیدهم
من در هر حال و در بدترین شرایط زندگی ام مثبت فکر میکنم.

اصل دوم
من اجازه اعتراض به تقدیر خداوند را ندارم
او بهتر ازهمه بر جریان امور مسلط است

اصل سوم
من اجازۀ تنبلی،تن‌پروری ،بیکاری را ندارم .
من در برابر سختی های جسمی و روحی مقاوم هستم
من فشار های جسمی و فیزیکی را تحمل میکنم چون من جسم نیستم بلکه روحی بزرگ هستم

اصل چهارم
من اجازه ماندن در وادی جهل و ناآگاهی و نادانی را ندارم
من باید بدانم
من باید بخوانم

اصل پنجم
من غیر از خداوند به هیچ کسی نیاز ندارم
او برای من کافی است
ذکر او مایۀ آرامش روح من است
او همنشین من است.

 

مقالات مرتبط با این مطلب

آمار جدید در ایران: کاهش ازدواج و افزایش «خانواده‌های تک‌نفره

عمر «بله عزیزم» مردان چقدر است؟

مهرمادری؛ سرمایه‌ای برای زندگی

از بیان جمله‌هایی که به خودباوری کودک لطمه می‌زند، بپرهیزید

خودباوری

چطور یك جنتلمن واقعی باشید؟

راهکارهایی برای جلو گیری از نشخوار فکری

بانو...

خانم جذابـــــ