9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

افسردگی عمده ، اختلال دو قطبی ، مانیا

افسردگی عمده ، اختلال دو قطبی ، مانیا

افرادی که خلق افسرده یا پایین دارند معمولاً کم انرژی و بی علاقه هستند و علائمی مثل احساس گناه ، عدم تمرکز ، از دست دادن اشتها ، بدخوابی یا کم خوابی و افکار خودکشی و مرگ دارند .
افرادی که خلق بالایی دارند یعنی مانیا ، معمولاً گشاده رویی ، پرش افکار ، کاهش خواب ، افزایش اعتماد به نفس ، افکار خود بزرگ بینانه دیده می شود .
اگر افراد دو نوع حمله افسردگی و مانیا را تجربه نمایند به صورت دوره های چرخشی تشخیص اختلال دو قطبی گذاشته می شود اما اگر فقط حمله های افسردگی را تجربه نماید افسردگی عمده دارند و افرادی که فقط حمله مانیا را تجربه کنند اختلال مانیا خالص است .
شیوع افسردگی عمده در زنان دو برابر مردان است . دلایل این تفاوت عبارت است از تفاوتهای هورمونی ، اثرات زایمان ، تفاوت فشارهای روانی و اجتماعی زنان و مردان ، الگوهای رفتاری اما اختلال دو قطبی در زنان و مردان شیوع یکسانی دارد . دوره های مانیا در مردان شایعترند و دوره های افسردگی در زنان شیوع بیشتری دارد .

اضطراب تا چه حد خوب است ؟

اضطراب تا چه حد خوب است ؟

افسردگی عمده ، اختلال دو قطبی ، مانیا

افسردگی عمده ، اختلال دو قطبی ، مانیا

عشق سلفـی‌ها کمک می‌خواهند

عشق سلفـی‌ها کمک می‌خواهند

تمرکز

تمرکز

متوقف ساختن افکار منفی

متوقف ساختن افکار منفی

تشخیص فردی با افسردگی خندان

تشخیص فردی با افسردگی خندان

دیدگاه ها.................