مشاوره دل آرام

عزت نفس

تعریف « عزت نفس »
عزت نفس یعنی :
احساس ارزشمند بودن که از طریق مجموعه افکار، عواطف ، احساسها و تجربه ها به دست می آید به نحوی که فرد خود را توانمند ، باکفایت و موفق می داند .
عزت نفس و خودباوری چگونه ایجاد می گردد :
عزت نفس و خودباوری از کودکی ، توسط والدین و اطرافیان شکل می گیرد و ایجاد می شود .
برای مثال :
اگر کودکی در محیط پر از ترس بزرگ شود ، می آموزد که بترسد و یا « اگر در محیط پر از تشویش بزرگ شود ، می آموزد که اعتماد کند ».
عزت نفس کودکان از نوع نگاه ، نگرش و رفتاری که دیگران نسبت به او دارند ، می تواند شکل بگیرد . رفتارهایی چون طرد ، عدم محبت ، عدم توجه ، غفلت ، جدی نگرفتن ، گوش ندادن ، عدم احترام ، تحقیر ، تمسخر ، سرزنش، تهدید ، مقایسه ، توجه به نکات منفی ، انتظارات بیش از حد و بدرفتاری باعث کاهش عزت نفس در کودک می شود .
از طرف دیگر رفتارهایی چون پذیرش ، احترام ، محبت ، توجه ، جدی گرفتن ، احساس ایمنی و انتظارات مناسب موجب افزایش عزت نفس در کودک می شود .
برای ایجاد « عزت نفس » در فرزندان بهتر است به آنها کمک نمائیم تا بیاموزند که :
هیچ انسانی شبیه دیگری نیست :
هیچکدام از انسان ها در طول تاریخ شبیه هم نبوده و نخواهند بود و به خود بگوید « هیچ کس شبیه من نیست ، من آنچه را که هستم دوست دارم و احساس خوبی نسبت به خودم دارم .»
به خودشناسی برسند :
نقاط ضعف و قوت خود را منطبق با واقعیات بشناسند و با شناختن خود ، خود رابهتر درک کرده و بپذیرند .
محدودیتها و توانمندیهای خود را بپذیرند :
نقاط ضعف خود را بدون نگرانی و ناراحتی پذیرفته و از آنها احساس گناه و شرمساری نکنند چون هیچ فردی نمی‌تواند انسانی کامل و به همه چیز دانا و به همه کاری توانا باشد و با آگاهی و پذیرش نقاط مثبت و ضعف خود احساس رضایت و خشنودی می کند .
راه های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان :
برای ایجاد احساس کفایت :
انتظارات بیش از حد از آنها نداشته باشیم .
توانایی های آنها را تشویق و تحسین نماییم .
کارها ، فعالیتها و عواطفشان را حمایت کنیم .
کمک نماییم که عملکردش را بهبود بخشیده و موفقیت را هر چند کوچک تجربه نماید .
برای ایجاد احساس مسئولیت :
تشویق کنیم تا ارتباط سالم اجتماعی با دوستان و اطرافیان برقرار کنند .
فرصتهایی را فراهم نماییم تا تجارب ، توانایی ها و موفقیتشان را با هم درمیان بگذارند .
با واگذاری تدریجی فعالیتها ، احساس مسئولیت و تعهد را در آنها پرورش دهیم .
برای ایجاد احساس پذیرش و محبت :
از مقایسه او با دیگران بپرهیزیم و او را به عنوان یک فرد بی نظیر و منحصر به فرد نگاه کنیم .
بدون قید و شرط او را بپذیریم تا احساس پذیرش درونی را در آنها تقویت کنیم .
کمک کنیم تا خود را قبول داشته و به خود اعتقاد پیدا کنند و احساس ایمنی را در آنها پرورش دهیم .
برای ایجاد احساس رضایت از ظاهر و خصوصیات جسمانی خود :
کمک کنیم تا نسبت به تفاوت های فردی خودشان در رشد جسمانی احساس راحتی و پذیرش نمایند . همانگونه که به توانایی آنها احترام می گذاریم به محدودیت های جسمانی آنها نیز احترام بگذاریم . به نیازهای جسمانی آنها مانند : خواب ، غذا ، سلامت و استراحت توجه جدی داشته باشیم .
در حفظ نظافت و نظم و تندرستی آنها را تشویق نماییم .
ورزش و عادات جسمانی سالم را در آنها تقویت کنیم .
نشانه های افراد با خودباوری زیاد :
فرد مستقل عمل می کند و مسئولیت پذیر است .
به پیشرفت هایش افتخار می کند .
به چالش های جدید و مشاغل تازه روی می آورد و ناکمی را به راحتی تحمل می کند .
نشانه های افراد با خودباوری کم :
احساس درماندگی می کند .
از موقعیت های جدید و تازه دوری می کند .
توانمندی های خود را دست کم می گیرد .
در ضعف های خود دیگران را سرزنش می کند .
راهکارهای مشاوره ای :
در کردار و گفتارمان محبت خود را نشان دهیم .
از فرزندانمان به صراحت تمجید کنیم .
وقتی روابط خوبی را با دیگران ایجاد می کنند آنان را تأیید کنیم . واگذاری مسئولیت به فرزندان کمکی است به فرزندانمان تا از فرآیند تصمیم گیری خویش آگاهی پیدا کنند .

مقالات مرتبط با این مطلب

نقش خانواده در کاهش اضطراب داوطلبان کنکور

سایت مرکز مشاوره خانواده تلفنی خانه مشاوران ایران

دزدان انرژي رواني

چگونه بفهمیم که یک مرد به ما علاقه دارد

کلیدهای جذابیت

مفهوم خودشیفتگی از دیدگاه فروید

برای کنترل عصبانیت خود چگونه عمل کنیم؟

10 قدم برای رفع لكنت زبان كودكان

عادت که در 7 دقیقه زندگی‌تان را 7 برابر شاد می‌کند