9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

تفاوت ترس و اضطراب

تفاوت ترس و اضطراب

ترس و اضطراب هشداری است که فرد را گوش به زنگ می کند . یعنی به فرد هشدار می دهد که خطری در راه است و باعث می شود که فرد بتواند برای مقابله با خطر اقداماتی به عمل آورد . اما ترس در پاسخ به خطری معلوم ، بیرونی ، معین است یعنی منشاء آن مشخص است مثل من از بلندی می ترسم منشاء آن مشخص است : بلندی ، اما اضطراب در پاسخ به تهدیدی پیدا می شود که نامعلوم ، درونی ، و مبهم است . علائم اضطراب تغییرات جسمی مثل تعرق و تپش قلب ، عصبی شدن ، عدم تمرکز حواس ، کاهش قدرت یادگیری ، کم کردن قدرت یادآوری و مختل ساختن قدرت ربط دادن امور به هم ، همه این موارد باعث افت عملکرد فرد در امور روزمره زندگی می شود . 

رژیم غذایی لاغری

رژیم غذایی لاغری

٩ باورى كه باعث بروز رفتار پرخاشگرانه ميشوند.

٩ باورى كه باعث بروز رفتار پرخاشگرانه ميشوند.

زن ها قلب خانه اند

زن ها قلب خانه اند

خوشبختی بیشتر با مهریه بالاتر!

خوشبختی بیشتر با مهریه بالاتر!

مزایای رابطه جنسی در دوران بارداری

مزایای رابطه جنسی در دوران بارداری

آمار جدید در ایران: کاهش ازدواج و افزایش «خانواده‌های تک‌نفره

آمار جدید در ایران: کاهش ازدواج و افزایش «خانواده‌های تک‌نفره

دیدگاه ها.................