9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

تحول خودکارآمدی

تحول خودکارآمدی

خودکارآمدی به انتظارات و اطمینان ما از مؤثر بودن پاسخهایمان در مقابل مشکلات زندگی اشاره دارد . افرادی که دارای خودکارآمدی بالا هستند با مشکلات زندگی با قدرت و پایداری مواجه می شوند . آنها آنقدر راه حلهای مختلف را امتحان می کنند تا موفق شوند . خودکارآمدی از طریق دادن پاسخهای عملی به مشکلات زندگی ، انعطاف پذیری و پایداری ایجاد می شود . عمل کردن عنصری اساسی است زیرا با عمل انسان بهتر یاد می گیرد . انعطاف پذیری شما را تشویق می کند تا راه های جدید را امتحان کرده و از چسبیدن به یک راه حل اجتناب کنید. شاید همیشه موفق نشوید اما پشتکار و پایداری به شما نگرش ماندگاری می‌بخشد . خودکارآمدی را می‌توان افزایش داد به این طریق :
باید در زندگی هدف داشت . وقتی شما به اهداف خود می رسید در واقع تشویق می شوید .
اهداف باید به اندازه کافی چالش انگیز و مشکل باشند تا از دستیابی به آنها احساس رضایت کنید . اما باید واقع بینانه هم باشند طوریکه بتوانید به آنها دست یابید .
الگوهای خوبی برای خود انتخاب کنید .
برای رسیدن به اهداف خود پشتکار و پایداری داشته باشید .

چطور یك جنتلمن واقعی باشید؟

چطور یك جنتلمن واقعی باشید؟

راه های کاهش استرس

راه های کاهش استرس

چگونه همدلی کنیم؟

چگونه همدلی کنیم؟

10 نکته برای ارتقای مهارت های ارتباطی

10 نکته برای ارتقای مهارت های ارتباطی

2 ویژگی تعیین کننده افراد موفق

2 ویژگی تعیین کننده افراد موفق

روانشناسی

روانشناسی

دیدگاه ها.................