9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

آسیب های صبحانه نخوردن كودكان

آسیب های صبحانه نخوردن كودكان

ما می بینیم این قدر تاكید بر صبحانه شده اما خیلی راحت این بچه ها را بدون صبحانه می فرستیم مدرسه، آثار سوء تربیتی هم دارد. حدود دوازده- سیزده آسیبی است كه به خاطر صبحانه نخوردن در تربیت بچه ها چه کودکان چه نوجوانان ایجاد می شود، می توان نام برد.

که ما اینجا 4 مورد از این آسیب ها رو نام میبریم:

اولین آسیب: كاهش توجه و تمركز است. برخی از پدران و مادران یا معلمین می گویند، حواس برخی از  دانش آموزان  به راحتی پرت می شود. پاک کنی می افتد صدایی هم ندارد، ولی سریع عوامل حواس پرتی حواسش را پرت می كند.

امروز در جدید ترین پژوهش ها می گویند؛ مشکل عدم تمركز، ارتباط مستقیم با تغذیه دارد. یعنی بچه هایی كه صبحانه نمی خورند، كاهش تمركز و توجه پیدا می كنند.

✔️ دوم: بچه هایی كه صبحانه نمی خورند پرخاشگر می شوند.

✔️سوم: بچه هایی که صبحانه نمی خورند، بی حوصلگی پیدا می كنند در محیط كلاس و مدرسه و درس.

✔️ چهارم: بچه هایی که صبحانه نمی خورند، ارتباطاتشان با هم سالانشان تضعیف می شود. خود ما هم همین طوری هستیم یک فردی گرسنه وقتی می رود در محیط كارش بی حوصله است. با همکارانش سرسنگین می شود. نمی تواند ارتباط خوبی بگیرد.
 یک برنامه ریزی منظم از ابتدای سال تحصیلی به ساعت خواب فرزندان و تغذیه فرزندان حتما توجه جدی را داشته باشیم با يك برنامه ريزي منظم از ابتداي سال تحصيلي.

✅ تغذیه بین روز بچه ها را نيز بايددقت كنيم.

 

دروغ گویی کودکان

دروغ گویی کودکان

چرا بعضی از بچه ها پرحرف هستند؟

چرا بعضی از بچه ها پرحرف هستند؟

فرزندان ما ناجيان ما نيستند

فرزندان ما ناجيان ما نيستند

روش هایی برای درمان پرخاشگری کودکان

روش هایی برای درمان پرخاشگری کودکان

‌نكات_تربيتى در هنگام خواب_كودك

‌نكات_تربيتى در هنگام خواب_كودك

آسیب های صبحانه نخوردن كودكان

آسیب های صبحانه نخوردن كودكان

دیدگاه ها.................