9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

چگونه مرد جذاب باشید❓

چگونه مرد جذاب باشید❓

دختران نیازمند ابراز علاقه در گفتار هستند  اما به اندازه اگر شما روزی یک مرتبه به وی بگویید دوست دارم با اینکه روزی چند مرتبه یا بعد از هر تماس به او بگویید دوست دارم تفاوت زیادی دارد .

 پس بیش از اندازه از کلمات محبت امیز تکراری استفاده نکنید .
 
مناسبتهای مهم نظیر تاریخ تولد تاریخ اشنایی و ... را فراموش نکنید .

بیش اندازه در مورد مسایل جنسی صحبت نکنید . غرور به جا و به اندازه داشته باشید .

خودتان را نه به وی وابسته نشان دهید نه به خانواده اما در عین حال نشان دهید که خانواده و وی برای شما اهمیت دارد و بودن و نبودشان برای شما مهم است .

جنتلمن واقعی باشید طوری در جمع رفتار کنید که آن دختر کنار شما احساس غرور کند .

مراقب نگاهتان باشید دختران به شدت به نگاه مردان به زنان دیگر حساس هستند و حواسشان است .

 

باكلاس سخن بگوييم

باكلاس سخن بگوييم

مثبت➕فکرکنید

مثبت➕فکرکنید

اعتماد بنفس

اعتماد بنفس

آداب معاشرت

آداب معاشرت

چگونه مرد جذاب باشید❓

چگونه مرد جذاب باشید❓

دیدگاه ها.................