9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

‌ارتعاش با کودکان

‌ارتعاش با کودکان

‌ارتعاش با کودکان
کودکان جذب  کنندکان فوق‌العاده ای هستند آنها همه چیز را باور میکنند وایمان دارند که هر چه را که بخواهند به دست می آورند هنگام بازی کردن با کودکانمان شاد هستیم ودر این هنگام ارتعاش ما عالی است میتوانیم هنگام بازی با آنها هدفمان را تیک بزنیم وحتی آنها را نیز در این امر شرکت دهیم مثلا هدفمان خانه زیباییست با فرزندمان از خانه جدید حرف بزنیم کودکان همیشه آماده شنیدن چیزهای جدید وتازه هستند مثلا به او بگویید که در حیاط خانه بزرگمان هستیم وفرزندمان بسیار مشتاقانه بازی میکند وبقیه قصه را خودش میسازد دراین هنگام ارتعاش شما و فرزندتان باهم عالیترین ارتعاش هست هر چه میخواهید را تصور کنید ولذت ببرید آغوش کائنات در این هنگام برای شما کاملا باز  وفرمانبردارتان است

 

نشانه های افسردگی در کودکان

نشانه های افسردگی در کودکان

علت ناخن جویدن چیست؟

علت ناخن جویدن چیست؟

قانون جذب

قانون جذب

بد غذایی کودکان

بد غذایی کودکان

‌ارتعاش با کودکان

‌ارتعاش با کودکان

چگونه رختخواب و اتاق فرزندم را جدا كنم؟

چگونه رختخواب و اتاق فرزندم را جدا كنم؟

دیدگاه ها.................