9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

قانون جذب

قانون جذب

‌استثنا در قانون
گاهی اوقات هنگامی که ما  ارتعاش قوی در جذب فردی میدهم وآن فرد مورد نظر خواهان مانیست اما ما در کار خود سماجت میکنیم قانون راه را برایمان باز میگزارد تا در سهایی که ما باید یاد بگیریم را تجربه کنیم ما به فرد مورد نظر میرسم اما در زندگی به نحوی دچار مشکلات میشویم به طوری که بعدها دلمان میخواهد از آن زندگی فرار کنیم نامزدیهای به هم خورده ازدواجهای به طلاق رسیده مشکلات عاطفی حل نشده همه در این گروه جذبها قرار دارند افرادی رادیدید که عاشق فردی بودند ازدواج کردند وبعد دچار پشیمانی شدند وآن حس وحال را از دست دادند .خلقت هستی آن قدر این مسائل را برایتان تکرار میکند تا آن چه را که باید بفهمید را درک کنید وعشق به معنای واقعی را بشناسید وارتعاشات درست بدهید...

 

ارتباط خوب با کودک

ارتباط خوب با کودک

کودکان چگونه احساسات خود را در جلسات بازی درمانی بروز می دهند؟

کودکان چگونه احساسات خود را در جلسات بازی درمانی بروز می دهند؟

8 رفتار سرکوب کننده احساس کودک

8 رفتار سرکوب کننده احساس کودک

‌ارتعاش با کودکان

‌ارتعاش با کودکان

چگونه رختخواب و اتاق فرزندم را جدا كنم؟

چگونه رختخواب و اتاق فرزندم را جدا كنم؟

7 راه برای درمان لجبازی کودکان قسمت اول

7 راه برای درمان لجبازی کودکان قسمت اول

دیدگاه ها.................