مشاوره دل آرام

قانون جذب

‌استثنا در قانون
گاهی اوقات هنگامی که ما  ارتعاش قوی در جذب فردی میدهم وآن فرد مورد نظر خواهان مانیست اما ما در کار خود سماجت میکنیم قانون راه را برایمان باز میگزارد تا در سهایی که ما باید یاد بگیریم را تجربه کنیم ما به فرد مورد نظر میرسم اما در زندگی به نحوی دچار مشکلات میشویم به طوری که بعدها دلمان میخواهد از آن زندگی فرار کنیم نامزدیهای به هم خورده ازدواجهای به طلاق رسیده مشکلات عاطفی حل نشده همه در این گروه جذبها قرار دارند افرادی رادیدید که عاشق فردی بودند ازدواج کردند وبعد دچار پشیمانی شدند وآن حس وحال را از دست دادند .خلقت هستی آن قدر این مسائل را برایتان تکرار میکند تا آن چه را که باید بفهمید را درک کنید وعشق به معنای واقعی را بشناسید وارتعاشات درست بدهید...

 

مقالات مرتبط با این مطلب

بازی، شخصیت کودک را در بزرگسالی می‌سازد

طعنه زدن

علت ناخن جویدن چیست؟

بازی هایی برای کاهش هراس اجتماعی و رفع خجالت و کمرویی کودکان

دروغ گویی کودکان

‌ارتعاش با کودکان

7 راه برای درمان لجبازی کودکان قسمت دوم

کودکان چگونه احساسات خود را در جلسات بازی درمانی بروز می دهند؟

روش هایی برای درمان پرخاشگری کودکان