مشاوره دل آرام

قانون جذب

‌استثنا در قانون
گاهی اوقات هنگامی که ما  ارتعاش قوی در جذب فردی میدهم وآن فرد مورد نظر خواهان مانیست اما ما در کار خود سماجت میکنیم قانون راه را برایمان باز میگزارد تا در سهایی که ما باید یاد بگیریم را تجربه کنیم ما به فرد مورد نظر میرسم اما در زندگی به نحوی دچار مشکلات میشویم به طوری که بعدها دلمان میخواهد از آن زندگی فرار کنیم نامزدیهای به هم خورده ازدواجهای به طلاق رسیده مشکلات عاطفی حل نشده همه در این گروه جذبها قرار دارند افرادی رادیدید که عاشق فردی بودند ازدواج کردند وبعد دچار پشیمانی شدند وآن حس وحال را از دست دادند .خلقت هستی آن قدر این مسائل را برایتان تکرار میکند تا آن چه را که باید بفهمید را درک کنید وعشق به معنای واقعی را بشناسید وارتعاشات درست بدهید...

 

مقالات مرتبط با این مطلب

7 راه برای درمان لجبازی کودکان قسمت اول

پیش بینی نکنید

علت های کم اشتهایی در کودک

نشانه های افسردگی در کودکان

بازی هایی برای کاهش هراس اجتماعی و رفع خجالت و کمرویی کودکان

روش هایی برای درمان پرخاشگری کودکان

توجه به نیازهای جوانان

چرا بعضی از بچه ها پرحرف هستند؟

نباید های درک احساس