9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

سلامتی

سلامتی

‌‌جذب سلامتی

اگر بیمار هستید و همه فکر و ذهن خود را بر آن متمرکز کرده اید و راجع به آن با همه حرف می زنید بدانید که برای خود سلول های بیمار بیشتری را خلق می کنید. به جای این، تجسم کنید که بدنی سالم و ایده ال دارید، اجازه دهید دکتر مراقب بیماری شما باشد.


یکی از کارهایی که مردم هنگام بروز بیماری انجام می دهند این است که پیوسته راجع به بیماری شان حرف می زنند. علت این امر آن است که دایم به بیماری خود می اندیشند و در نتیجه افکار خود را به کلمات تبدیل می کنند.


اگر ناخوش احوال هستید راجع به آن حرف نزنید چون در غیر اینصورت حالتان بدتر می شود. باید بدانید که افکارتان مسول بیماری تان هستند. پیش خود تکرار کنید: "من حالم خوب است و احساس خوبی دارم" و حال و احساس خوب را در وجود خود احساس کنید.

 

يادداشت هاي يك روانپزشك

يادداشت هاي يك روانپزشك

رفتار باید قاطع باشد!

رفتار باید قاطع باشد!

خودشناسی

خودشناسی

سرد مزاجی

سرد مزاجی

راهی جالب برای کنار آمدن با خاطرات بد

راهی جالب برای کنار آمدن با خاطرات بد

پیش به سوی آرامش

پیش به سوی آرامش

دیدگاه ها.................