مشاوره دل آرام

سلامتی

‌‌جذب سلامتی

اگر بیمار هستید و همه فکر و ذهن خود را بر آن متمرکز کرده اید و راجع به آن با همه حرف می زنید بدانید که برای خود سلول های بیمار بیشتری را خلق می کنید. به جای این، تجسم کنید که بدنی سالم و ایده ال دارید، اجازه دهید دکتر مراقب بیماری شما باشد.


یکی از کارهایی که مردم هنگام بروز بیماری انجام می دهند این است که پیوسته راجع به بیماری شان حرف می زنند. علت این امر آن است که دایم به بیماری خود می اندیشند و در نتیجه افکار خود را به کلمات تبدیل می کنند.


اگر ناخوش احوال هستید راجع به آن حرف نزنید چون در غیر اینصورت حالتان بدتر می شود. باید بدانید که افکارتان مسول بیماری تان هستند. پیش خود تکرار کنید: "من حالم خوب است و احساس خوبی دارم" و حال و احساس خوب را در وجود خود احساس کنید.

 

مقالات مرتبط با این مطلب

دزدان انرژي رواني

خانوم ها درد را بهتر تحمل می کنند!

سایت مرکز مشاوره خانواده تلفنی خانه مشاوران ایران

راههای افزایش اعتماد به نفس

اعتیاد به شبکه های اجتماعی

راهکارهای که میتواند جلوی قضاوت های بی مورد را بگیرند

حتما بخوانید!!!

چگونه بفهمیم که یک مرد به ما علاقه دارد

برای کنترل عصبانیت خود چگونه عمل کنیم؟