9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

سلامتی

سلامتی

‌‌جذب سلامتی

اگر بیمار هستید و همه فکر و ذهن خود را بر آن متمرکز کرده اید و راجع به آن با همه حرف می زنید بدانید که برای خود سلول های بیمار بیشتری را خلق می کنید. به جای این، تجسم کنید که بدنی سالم و ایده ال دارید، اجازه دهید دکتر مراقب بیماری شما باشد.


یکی از کارهایی که مردم هنگام بروز بیماری انجام می دهند این است که پیوسته راجع به بیماری شان حرف می زنند. علت این امر آن است که دایم به بیماری خود می اندیشند و در نتیجه افکار خود را به کلمات تبدیل می کنند.


اگر ناخوش احوال هستید راجع به آن حرف نزنید چون در غیر اینصورت حالتان بدتر می شود. باید بدانید که افکارتان مسول بیماری تان هستند. پیش خود تکرار کنید: "من حالم خوب است و احساس خوبی دارم" و حال و احساس خوب را در وجود خود احساس کنید.

 

3 راهکار برای کنترل خشم

3 راهکار برای کنترل خشم

دزدی بانک

دزدی بانک

بیماری فوبیا یا ترس مرضی چیست؟

بیماری فوبیا یا ترس مرضی چیست؟

داستان کوتاه

داستان کوتاه

باجگيري عاطفی

باجگيري عاطفی

توجه به نیازهای جوانان

توجه به نیازهای جوانان

دیدگاه ها.................