9092301539       تهران

9099070354 شهرستان

email

سلامتی

سلامتی

‌‌جذب سلامتی

اگر بیمار هستید و همه فکر و ذهن خود را بر آن متمرکز کرده اید و راجع به آن با همه حرف می زنید بدانید که برای خود سلول های بیمار بیشتری را خلق می کنید. به جای این، تجسم کنید که بدنی سالم و ایده ال دارید، اجازه دهید دکتر مراقب بیماری شما باشد.


یکی از کارهایی که مردم هنگام بروز بیماری انجام می دهند این است که پیوسته راجع به بیماری شان حرف می زنند. علت این امر آن است که دایم به بیماری خود می اندیشند و در نتیجه افکار خود را به کلمات تبدیل می کنند.


اگر ناخوش احوال هستید راجع به آن حرف نزنید چون در غیر اینصورت حالتان بدتر می شود. باید بدانید که افکارتان مسول بیماری تان هستند. پیش خود تکرار کنید: "من حالم خوب است و احساس خوبی دارم" و حال و احساس خوب را در وجود خود احساس کنید.

 

استمرار در موفقیت معجزه میکند!

استمرار در موفقیت معجزه میکند!

5 راز موفقیت استیو جابز

5 راز موفقیت استیو جابز

راهکارهایی برای افزایش اعتماد به نفس

راهکارهایی برای افزایش اعتماد به نفس

افرادی که ناخودآگاه از انرژی دیگران تغذیه می کنند....

افرادی که ناخودآگاه از انرژی دیگران تغذیه می کنند....

کمک به  فرد معتاد ( ویژه خانواده)

کمک به فرد معتاد ( ویژه خانواده)

زن ها قلب خانه اند

زن ها قلب خانه اند

دیدگاه ها.................