9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

اگر قصد ازدواج دارید

اگر قصد ازدواج دارید

ترس از تنهایی، پرکردن وقت، تفریح، دوستی، فرار از مشکلات درونی، نیاز جنسی و... هیچ کدام نمی تواند توجیه مناسبی برای پی ریزی رابطه ی عاطفی باشد.

حتماً در ابتدای رابطه ی عاطفی تان درباره ی اینکه این رابطه قرار است به کجا ره بسپارد و هدف از آن چیست؟، با یکدیگر صحبت کنید و تکلیفتان را با خودتان و طرف مقابلتان مشخص کنید.

7 همخوانی ضروری میان دو نفر در مشاوره پیش از ازدواج

7 همخوانی ضروری میان دو نفر در مشاوره پیش از ازدواج

ازدواج با مرد وابسته به مادر

ازدواج با مرد وابسته به مادر

با این نشانه ها از ازدواج با نامزد منصرف شوید

با این نشانه ها از ازدواج با نامزد منصرف شوید

چند نکته مهم برای ازدواج سعادتمندانه

چند نکته مهم برای ازدواج سعادتمندانه

اگر قصد ازدواج دارید

اگر قصد ازدواج دارید

اصول رفت و آمد در دوران عقد

اصول رفت و آمد در دوران عقد

دیدگاه ها.................