9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

اگر قصد ازدواج دارید

اگر قصد ازدواج دارید

ترس از تنهایی، پرکردن وقت، تفریح، دوستی، فرار از مشکلات درونی، نیاز جنسی و... هیچ کدام نمی تواند توجیه مناسبی برای پی ریزی رابطه ی عاطفی باشد.

حتماً در ابتدای رابطه ی عاطفی تان درباره ی اینکه این رابطه قرار است به کجا ره بسپارد و هدف از آن چیست؟، با یکدیگر صحبت کنید و تکلیفتان را با خودتان و طرف مقابلتان مشخص کنید.

با این نشانه ها از ازدواج با نامزد منصرف شوید

با این نشانه ها از ازدواج با نامزد منصرف شوید

7 همخوانی ضروری میان دو نفر در مشاوره پیش از ازدواج

7 همخوانی ضروری میان دو نفر در مشاوره پیش از ازدواج

زنگ خطرهاي دوره نامزدي

زنگ خطرهاي دوره نامزدي

4  «میم» مهم در ازدواج

4 «میم» مهم در ازدواج

مخارج دختر در دوران عقد بر عهده کیست ؟

مخارج دختر در دوران عقد بر عهده کیست ؟

چرا همه ی ازدواج ها موفقیت آمیز از آب در نمی  آیند؟

چرا همه ی ازدواج ها موفقیت آمیز از آب در نمی آیند؟

دیدگاه ها.................