9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

اگر قصد ازدواج دارید

اگر قصد ازدواج دارید

ترس از تنهایی، پرکردن وقت، تفریح، دوستی، فرار از مشکلات درونی، نیاز جنسی و... هیچ کدام نمی تواند توجیه مناسبی برای پی ریزی رابطه ی عاطفی باشد.

حتماً در ابتدای رابطه ی عاطفی تان درباره ی اینکه این رابطه قرار است به کجا ره بسپارد و هدف از آن چیست؟، با یکدیگر صحبت کنید و تکلیفتان را با خودتان و طرف مقابلتان مشخص کنید.

7 همخوانی ضروری میان دو نفر در مشاوره پیش از ازدواج

7 همخوانی ضروری میان دو نفر در مشاوره پیش از ازدواج

زنگ خطرهاي دوره نامزدي

زنگ خطرهاي دوره نامزدي

اسرار زندگی مجردی مان را به نامزدمان بگوییم یا نه؟

اسرار زندگی مجردی مان را به نامزدمان بگوییم یا نه؟

رابطه جنسي در دوران عقد

رابطه جنسي در دوران عقد

ازدواج با این افراد خطرناک است

ازدواج با این افراد خطرناک است

چند نکته مهم برای ازدواج سعادتمندانه

چند نکته مهم برای ازدواج سعادتمندانه

دیدگاه ها.................