9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

بایدبدانیم

بایدبدانیم

اگه این مسئله رو ندونید رابطتون حتما به جدایی ختم میشه
 

ارگاسم _درزنان

ارگاسم در زنـان یـک واکنش طبیعی جنسی است که تا کنون به صورت معمایی سربسته باقی مانده است. به اوج نرسیدن در حین عمل جنسی میتواند سرمنشا مشکلات فراوانی باشد.
ثابت شده که ریشه بسیاری از مشکلات زناشویی در این مسئله میباشد. بارها درکانال تیم سکسولوژی مثبت هجده توضیح دادیم که زن و شوهر با کسب مهارت باید بدانند که چگونه می توانند به ارگاسم مطلوب برسند. که در این میان مردان وظیفه سنگین تری دارند و بایستی با کسب مهارت در به ارگاسم رسیدن رسیدن و لذت جنسی به همسرشان کمک کنند و همچنین همسر نسبت به شوهر این وظیفه را انجام دهد.
 

ارگاسم در مردان صرفاً با تحریکات بدنی و تماس ایجاد می شود. در حالیکه این پدیده در خانم ها بسیار پیچیده تر بوده و تا حد بسیار زیادی به شرایط روحی و ارتباط عاطفی طرفین بستگی دارد. به ارگاسم نرسیدن زنان می تواند به دلیل بی علاقگی، اضطراب و شرایط روحی نامناسب و مقاربت به روش نادرست باشد و بعلاوه برای بعضی خانم ها این الزام وجود ندارد که با هر مقاربت الزاماً به ارگاسم برسد.

 

کارهایي که باعث از بین رفتن حس و میل سکس در زنان می شود

کارهایي که باعث از بین رفتن حس و میل سکس در زنان می شود

 10 ویژگی همسر ایده آل در روابط جنسی

10 ویژگی همسر ایده آل در روابط جنسی

بایدبدانیم

بایدبدانیم

تحریک زنان تابع سه مرحله است

تحریک زنان تابع سه مرحله است

آقایان بدانند!!!

آقایان بدانند!!!

فواید بغل کردن

فواید بغل کردن

دیدگاه ها.................