9092301539       تهران

9099070354 شهرستان

09100973759 مشاوره رایگان

09100973763 مشاوره رایگان

email

اعتیاد به الکل

اعتیاد به الکل

نیاز به مصرف روزانه مقادیر زیادی الکل برای دستیابی به عملکرد کافی ، الگوی منظم مصرف الکل محدود به روزهای آخر هفته و دوره های طولانی پرهیز که در فواصل آن به مدت چند هفته تا چند روز افراط و زیاده روی در مصرف الکل صورت می گیرد . اعتیاد به الکل اغلب با این رفتارها همراه است :

1.      ناتوانی در جلوگیری از مصرف الکل

2.      میگساری و یا مستی های در تمام مدت روز

3.      دوره های فراموشی برای زمان هایی که مصرف زیاد الکل داشتند

4.      اتمام مکرر در کاهش مصرف الکل و یا قطع آن و با دوره های پرهیز موقت

5.      ادامه مصرف الکل علیرغم بیماری های شدید جسمی که دارند 

وابستگی به الکل باعث می شود افراد در عملکرد شغلی و اجتماعی دچار اختلال شوند و رفتارهای ناخوشایند داشته باشند . نظیر پرخاشگری ، غیبت های مکرر از کار ، مشکلات قانونی ، اختلافات خانوادگی و مشاجرات مکرر با اعضاء خانواده و دوستان .

انواع وابستگی به الکل

1.      الکلیسم ضد اجتماعی : که نوعاً با شیوع بیشتر در مردها دیده شده و ارتباط نزدیکی با اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارد .

2.      الکلیسم عاطفی : که در زنها شایعتر از مردها است . برای تنظیم خلق و کمک به روابط اجتماعی الکل مصرف می شود .

3.      مصرف الکل با رشد فزاینده : که با تمایل اولیه به مصرف الکل و با گذشت زمان و تشویق و انتظارات فرهنگی رو به افزایش است .

4.      مصرف الکل با رشد کاهنده : که با دوره های افراط در مصرف همراه است و با افزایش سن و در پاسخ به انتظارات جامعه و خانواده از دوره های میگساری کاسته می شود .

درمان سوء مصرف الکل ، دارو درمانی و روان درمانی می باشد .

سرور بدیعیان

تشخیص فردی با افسردگی خندان

تشخیص فردی با افسردگی خندان

محبت بیش از حد نوعی بیماری محسوب می شود

محبت بیش از حد نوعی بیماری محسوب می شود

بی حوصلگی خواهرخوانده افسردگی

بی حوصلگی خواهرخوانده افسردگی

اعتیاد به الکل

اعتیاد به الکل

روشهایی برای كاهش افسردگی و تجدید شادابی قسمت اول

روشهایی برای كاهش افسردگی و تجدید شادابی قسمت اول

عشق سلفـی‌ها کمک می‌خواهند

عشق سلفـی‌ها کمک می‌خواهند

دیدگاه ها.................