9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

اعتیاد به الکل

اعتیاد به الکل

نیاز به مصرف روزانه مقادیر زیادی الکل برای دستیابی به عملکرد کافی ، الگوی منظم مصرف الکل محدود به روزهای آخر هفته و دوره های طولانی پرهیز که در فواصل آن به مدت چند هفته تا چند روز افراط و زیاده روی در مصرف الکل صورت می گیرد . اعتیاد به الکل اغلب با این رفتارها همراه است :

1.      ناتوانی در جلوگیری از مصرف الکل

2.      میگساری و یا مستی های در تمام مدت روز

3.      دوره های فراموشی برای زمان هایی که مصرف زیاد الکل داشتند

4.      اتمام مکرر در کاهش مصرف الکل و یا قطع آن و با دوره های پرهیز موقت

5.      ادامه مصرف الکل علیرغم بیماری های شدید جسمی که دارند 

وابستگی به الکل باعث می شود افراد در عملکرد شغلی و اجتماعی دچار اختلال شوند و رفتارهای ناخوشایند داشته باشند . نظیر پرخاشگری ، غیبت های مکرر از کار ، مشکلات قانونی ، اختلافات خانوادگی و مشاجرات مکرر با اعضاء خانواده و دوستان .

انواع وابستگی به الکل

1.      الکلیسم ضد اجتماعی : که نوعاً با شیوع بیشتر در مردها دیده شده و ارتباط نزدیکی با اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارد .

2.      الکلیسم عاطفی : که در زنها شایعتر از مردها است . برای تنظیم خلق و کمک به روابط اجتماعی الکل مصرف می شود .

3.      مصرف الکل با رشد فزاینده : که با تمایل اولیه به مصرف الکل و با گذشت زمان و تشویق و انتظارات فرهنگی رو به افزایش است .

4.      مصرف الکل با رشد کاهنده : که با دوره های افراط در مصرف همراه است و با افزایش سن و در پاسخ به انتظارات جامعه و خانواده از دوره های میگساری کاسته می شود .

درمان سوء مصرف الکل ، دارو درمانی و روان درمانی می باشد .

سرور بدیعیان

پیش به سوی آرامش

پیش به سوی آرامش

افسردگی خندان چیست؟

افسردگی خندان چیست؟

بی حوصلگی خواهرخوانده افسردگی

بی حوصلگی خواهرخوانده افسردگی

اختلال پانیک چیست

اختلال پانیک چیست

متوقف ساختن افکار منفی

متوقف ساختن افکار منفی

اعتیاد به الکل

اعتیاد به الکل

دیدگاه ها.................