9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

اشتباه های جبران ناپذیر خانوم ها

اشتباه های جبران ناپذیر خانوم ها

1- آداب معاشرت و ادب را رعایت کنید. اگر به رستوران رفته اید و او پول شام را حساب می کند، حتماً تشکر کنید.

با خدمه رستوران کاملاً مودبانه برخورد کنید .

 

2- با موبایلتان ور نروید. هیچ چیز به اندازه این کار بی حوصلگی با بی علاقگی شما را به موضوع صحبت نشان نمی دهد.

در اولین ملاقات تلفن همراهتان را در حالت بی صدا قرار بدهید.

 

3.  در انتخاب غذا دقت کنید. گران ترین یا ارزان ترین غذا را سفارش ندهید (به خصوص اگر پول شما را طرفتان می پردازد).

 

4. در مورد ازدواج یا بچه صحبت نکنید. به هیچ عنوان در چند  ملاقات اول در مورد ازدواج یا بچه صحبت نکنید.

ولی نباید این طور به نظر برسد که در اولین ملاقات عاشق شده اید.

 

5.  راجع گذشته خود زیاد صحبت نکنید چون می تواند به آینده رابطه ضرر بزند.

تا جایی که ممکن است در مورد روابط گذشته خود صحبت نکنید و راجع به گذشته طرفتان هم نپرسید.

 

6. اجازه ندهید طرفتان احساس کند که رابطه اش جیبش را خالی می کند.

اگرچه  مردهایی هستند که اصرار دارند هزینه شام را بپردازند، ولی اکثر آنها انتظار دارند که پیشنهاد پرداخت پول را بشنوند.

 

7.  سعی کنید در مکالمات خود پرحرفی نکنید.اجازه بدهید طرفتان هم حرف بزند.

ضمناً، لازم نیست در اولین ملاقات از کلمه "من" زیاد استفاده کنید و همه اطلاعات مربوط به زندگیتان را بیان کنید!

 

 

حتما بخوانید!!!

حتما بخوانید!!!

15 نوع عشق ثابت شده

15 نوع عشق ثابت شده

آغاز یک پایان

آغاز یک پایان

خودباوری

خودباوری

تعریف عزت نفس

تعریف عزت نفس

كسي که دوستش دارم بخاطر یکی دیگه ترکم کرده

كسي که دوستش دارم بخاطر یکی دیگه ترکم کرده

دیدگاه ها.................