9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

بد غذایی کودکان

بد غذایی کودکان

معمولاً ما فکر می کنیم که کودکان باید هر وقت گرسنه هستند سر سفره بنشینند و غذایشان را به راحتی میل نمایند اما به دفعات می بینیم که بسیاری از کودکان از خوردن غذا امتناع می کنند و بهانه های مختلف برای نخوردن غذا می آورند ، دوست ندارم ؛ گرسنه نیستم ؛ بو می دهد و غیره . در واقع مشکل بد غذایی کودکان مشکل شایعی است که در بعضی از مواقع به شدت والدین را نگران و یا نسبت به این مسئله حساس نموده است . برای فهمیدن علت کم غذایی کودکان باید به نحوه رفتار خود و شیوه های تربیتی خود نگاه نماییم و شیوه های تربیتی خود را عوض نماییم به همین علت پیشنهاد می شود :

1.      ساعات غذا خوردن مشخص شده و به آن اهمیت داده شود . در واقع داشتن برنامه غذایی و اهمیت دادن به آن آموزش غیر مستقیم به کودک است که به غذا خوردن اهمیت بدهد .

2.      هیچ وقت کودک را وادار به خوردن غذایی که دوست ندارد نکنید . این مسئله باعث شکل گیری مقاومت و لجبازی در کودکان برای خوردن غذا می شود .

3.      در هنگام غذا خوردن کودکان سختگیری بیش از حد نکنید . تذکر پی در پی والدین مثل قاشق را درست بگیر ، غذا را نریز و غیره باعث می شود غذا خوردن برای کودکان تبدیل به عملی سخت و ملال آور شود که سرزنش های متعدد را برای او در پی دارد .

4.      با ظرف غذا به دنبال کودک راه می افتید و گاهاً التماس می کنید یه قاشق دیگه بخور ، بیا این آخرین قاشق را به خاطر من بخور . در این شرایط کودک می فهمد که می تواند از غذا خوردن به عنوان شیوه ای برای جلب توجه استفاده کند و گاه غذا خوردن به این صورت برای او به یک بازی مهیج تبدیل می شود .

5.      غذا خوردن باید در محیط آرام و به دور از کشمکش های خانوادگی صورت گیرد . در واقع وقت غذا خوردن نباید با کشمکش برای کودکان تداعی شود . این مسئله باعث می شود کودکان از وقت غذا خوردن فراری شوند .

6.      به کودکان این حق را بدهید که خودشان غذا بخورند و استقلال طلبی او را به رسمیت بشناسید و از اینکه بخواهید کنترل غذا خوردن کودک را بدست بگیرید پرهیز نمایید . کودکان اصرار دارند خودشان کارهایشان را انجام دهند و این استقلال طلبی کودک است .

7.      در مورد بد غذایی کودکان در حضور او با دیگران صحبت نکنید . خود این مسئله باعث می شود کودک بفهمد با نخوردن غذا مرکز توجه هستند و شما نسبت به این مسئله حساس هستید . 

سرور بدیعیان

8 رفتار سرکوب کننده احساس کودک

8 رفتار سرکوب کننده احساس کودک

7 راه برای درمان لجبازی کودکان قسمت اول

7 راه برای درمان لجبازی کودکان قسمت اول

چرا بعضی از بچه ها پرحرف هستند؟

چرا بعضی از بچه ها پرحرف هستند؟

فرزندان ما ناجيان ما نيستند

فرزندان ما ناجيان ما نيستند

ارتباط خوب با کودک

ارتباط خوب با کودک

طعنه زدن

طعنه زدن

دیدگاه ها.................