9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

دروغ گویی کودکان

دروغ گویی کودکان

بیشتر والدین در مقطعی از زمان با دروغ گویی کودکان مواجه می شوند و گاهاً والدین برخوردهای متفاوتی در این مورد دارند . روانشناسان دروغ های کودکان را به هفت دسته تقسیم می کنند :

1.      دروغ بازی : که در آن کودک حوادث تخیلی را به دیگران می باوراند . مثلاً تحت تأثیر فیلم و یا داستانی که شنیده شروع به تعریف یک داستان دروغی می کند .

2.      دروغ مبهم : این نوع دروغ از ناتوانی کودک در گزارش دقیق جزئیات ناشی می شود . مثلاً شروع به تعریف اتفاقی که افتاده می کند اما برخی گزارشات با دروغ همراه است .

3.      دروغ پوچ : در این حالت کودک برای جلب توجه دیگران شروع به دروغ گفتن می کند .

4.      دروغ انتقام جویانه : این نوع دروغ از نفرت کودک ناشی می شود . مثلاً برای انتقام از خواهرش وقتی پدرش می آید ماجرایی را به دروغ بر علیه خواهر به پدر می گوید .

5.      ترس از محدود شدن و یا تنبیه باعث می شود که کودک دروغ بگوید . مثلاً از ترس تنبیه ، شکستن ظرف را به گردن خواهرش می اندازد .

6.      دروغ خودخواهانه : دروغی حساب شده است که برای گول زدن دیگران استفاده می شود تا کودک آنچه را می خواهد بدست آورد .

7.      دروغ وفادارانه : به منظور حفظ و مراقبت از یک دوست دروغ می گوید . مثلاً شکستن ظرف را به گردن می گیرد تا خواهرش تنبیه نشود .

علل دروغ گویی

-         در مورد کودکان کم سن و سال ، دروغ گویی بیشتر جنبه خیال بافی و رویا دارد . بهتر است جدی گرفته نشود .

-         آموزش نادرست خانواده و تقلید از دیگران می تواند علت دروغ گویی باشد .

-         مورد بی مهری قرار گرفتن و در نتیجه برای جلب توجه دیگران .

-         هنگامی که کودک در محیط ناآرامی قرار می گیرد .

-         هنگامی که کودک زیاد سرزنش می شود .

-         وقتی اعتماد خودشان را به اطرافیان از دست می دهند .

-         برای اجتناب از موقعیتی که برای او ناراحت کننده است .

راهکارهایی برای جلوگیری از دروغ گویی کودکان

1.      علت دروغ گویی را شناسایی کنیم .

2.      علت تنبیه ها را برای کودک توضیح دهیم .

3.      راستگویی کودک را تحسین و تشویق کنیم .

4.      انتظارات را از کودک خود تعدیل نماییم .

5.      از سرزنش زیاد پرهیز کنیم .

6.      الگوی مناسبی برای کودک خود باشیم .

  سرور بدیعیان

طعنه زدن

طعنه زدن

توصیه‌هایی به مادران برای حل اضطراب جدایی کودکان

توصیه‌هایی به مادران برای حل اضطراب جدایی کودکان

بازی هایی برای کاهش هراس اجتماعی و رفع خجالت و کمرویی کودکان

بازی هایی برای کاهش هراس اجتماعی و رفع خجالت و کمرویی کودکان

ارتباط خوب با کودک

ارتباط خوب با کودک

7 راه برای درمان لجبازی کودکان قسمت دوم

7 راه برای درمان لجبازی کودکان قسمت دوم

آسیب های صبحانه نخوردن كودكان

آسیب های صبحانه نخوردن كودكان

دیدگاه ها.................