مشاوره دل آرام

راهکارهای که میتواند جلوی قضاوت های بی مورد را بگیرند

همه ی ما در زندگی به طور خواسته یا ناخواسته درباره دیگران زود قضاوت می کنیم همیشه زود قضاوت کردن میتواند زندگی یک فرد را مختل کند و در نتیجه عواقب خیلی بدی در انتظار خواهد بود در ادامه به برخی از راهکارهایی که میتواند جلوی قضاوت های بی جا ما را بگیرند صحبت می کنیم.

1.خود را جای دیگران قرار دهید

هر کس برای خود زندگی می کند روش های زندگی کردن با هم متفاوتند تا در موقعیت دیگران قرار نگرفتید در موردشان زود قضاوت نکنید

اگر در موقعیت دیگران قرار نگرفته اید هرگز در مورد آنها قضاوت نکنید زیرا ممکن است شما هم روزی در همین موقعیت قرار بگیرید و دیگران در مورد شما قضاوت کنند و آن وقت واکنش منفی از خود نشان دهید سعی کنید به جای قضاوت کردن به دیگران کمک کنید.

2. برای ترک همچین عادتی هدفی را دنبال کنید

اگر کسی هستید مداوم دیگران را قضاوت می کنید این عادت را ترک کنید شما اگر تلاش کنید میتوانید بر عادت های بد خود غلبه کنید.پس بهتر است برای ترک این عادت خود را با فعالیت های بهتر سرگرم کنید در این صورت وقتی برای زود قضاوت کردن دیگران ندارید.

3.دلسوزی به دیگران را فراموش نکنید

ترحم نشانه ضعف نیست بلکه رفتار بسیار خوبی است وقتی شما به کسی ترحم می کنید یعنی دوست دارید به آن شخص کمک کنید با دلسوزی دیگر قید زود قضاوت کردن دیگران را میزنید

با قضاوت کردن هم خود و هم دیگران را آزار می دهید اگر میخواهید این عادت زشت را از خود دور کنید باید نکاتی را که بیان کردیم را رعایت کنید با ترک کردن این عادت زندگیتان بهتر خواهد شد.

4.دیگران را ببخشید

قضاوت نکردن دیگران کار بسیار سختی استاگر بخواهیم در مورد دیگران زود قضاوت کنیم قطعا دوستانمان از ما دور می شوند و ما از آنها کینه بدل می گیریم درست است نمیتوانیم براحتی دیگران را ببخشیم اما بخشیدن بهترین کاری است که باعث می شود ما دست از زود قضاوت کردن برداریم.

نویسنده سرور بدیعیان

مقالات مرتبط با این مطلب

باورهاي منطقي را جايگزين باورهاي غير منطقي كنيد!

چای مناسب برای هر گروه خونی چیست؟

2 ویژگی تعیین کننده افراد موفق

رفتار باید قاطع باشد!

چگونه با همسرمان در رابطه با مسائل جنسی دلخواهمان صحبت کنیم

زن ها قلب خانه اند

مفهوم خودشیفتگی از دیدگاه فروید

كسی که دوستش دارم بخاطر یکی دیگه ترکم کرده

اضطراب امتحان