9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

خانوم عزیز!!!

خانوم عزیز!!!

آیا_میدانی اگر وقتی هنوز با "مردی ازدواج نکرده ای "، هر چه بیشتر در مورد رابطه خود با او حرف بزنی ، او را بیشتر از خود دور خواهید کرد ؟!

بیشتر زنان وقتی وارد رابطه ای غیر از ازدواج با مرد دلخواه خود می شوند، همه فکر و احساس خود را برای او سرمایه گذاری می کنند. همین باعث می شود تا هیچ گاه متوجه نشوند رابطه کنونی آنها در چه شرایطی قرار دارد و قرار است به کجا برسد.
به جای اینکه مرد خود را تهدید کنید یا با او اتمام‌حجت کنید که حتما این رابطه را به سرانجام برساند وگرنه شما به خواستگارتان جواب مثبت می دهید، چشمان خود را باز کنید تا مردان دیگر را نیز ببینید . ملاقات کردن با مردهای دیگر که طالب ازدواج با شما هستند نه تنها بد نیست که برای آینده شما بهتر هم هست. خود را به مردی که با او ازدواج نکرده اید و یک رابطه محدود نکنید تا او نیز اگر نخواست تعهدی را قبول کند، شما سرخورده شوید.   

 

چگونه با دخالت خانواده همسر مقابله کنیم؟

چگونه با دخالت خانواده همسر مقابله کنیم؟

با بدشانسی مقابله کنیم

با بدشانسی مقابله کنیم

مهرمادری؛ سرمایه‌ای برای زندگی

مهرمادری؛ سرمایه‌ای برای زندگی

15 نوع عشق ثابت شده

15 نوع عشق ثابت شده

چگونه به دیگران نه بگوییم و قربانی دیگران نشویم!؟

چگونه به دیگران نه بگوییم و قربانی دیگران نشویم!؟

نکات جالب روانشناسی

نکات جالب روانشناسی

دیدگاه ها.................