چرا زن ها از جمله من هم همینطور بیزارند؟

ما زن ها به شما می گوییم:«دوستت دارم.»
و شما می گویید «من هم همین طور»
می گوییم:«خیلی خوشحالم تونستیم درباره آن موضوع با هم صحبت کنیم.»
شما می گویید: «من هم همین طور»

استفاده از این عبارت درست مانند این است که پس مانده های شخص دیگری را بخورید.از دو حالت خارج نیست!
 یا به لحاظ گفتاری ـ کلامی تنبل هستید وحوصله ندارید همان فکر یا احساس را تمام و کمال دوباره ابراز و بیان کنید
 یا اینکه عمداً دوست ندارید آن را بر زبان بیاورید و اعتقادی هم به آن ندارید. «من هم همین طور» مثل یک نصفه «دوستت دارم» به حساب می آید. در هر حال این عبارت این احساس را به ما می دهد که در حق ما اجحاف شده است.

مقالات مرتبط با این مطلب

نکات طلایی در رفع دعواهای زوجین

پذيرش مسوليت در زندگي

مهارت_همسردارى

با حسادت های عاشقانه چه کنیم

اگر به همسرتان بطور جدی در مورد رابطه ای پنهانی شک دارید حتما این مطلب

مسير خيانت همسران

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!

چرخه ی عاطفی مرد و زن

همه همسر زیبا می خواهند