مشاوره دل آرام

چرا زن ها از جمله من هم همینطور بیزارند؟

ما زن ها به شما می گوییم:«دوستت دارم.»
و شما می گویید «من هم همین طور»
می گوییم:«خیلی خوشحالم تونستیم درباره آن موضوع با هم صحبت کنیم.»
شما می گویید: «من هم همین طور»

استفاده از این عبارت درست مانند این است که پس مانده های شخص دیگری را بخورید.از دو حالت خارج نیست!
 یا به لحاظ گفتاری ـ کلامی تنبل هستید وحوصله ندارید همان فکر یا احساس را تمام و کمال دوباره ابراز و بیان کنید
 یا اینکه عمداً دوست ندارید آن را بر زبان بیاورید و اعتقادی هم به آن ندارید. «من هم همین طور» مثل یک نصفه «دوستت دارم» به حساب می آید. در هر حال این عبارت این احساس را به ما می دهد که در حق ما اجحاف شده است.

مقالات مرتبط با این مطلب

با حسادت های عاشقانه چه کنیم

انواع خیانت

وقتی شوهرمون عصبانی شد چکار کنیم؟

چگونه با همسر سرکش خود رفتار کنیم؟

رمزو رازهای زناشویی موفق قسمت دوم

سیاست های همسرداری

چگونه یک زوج خوشبخت شویم؟

چی کار کنیم که برا همسرمون دوست داشتنی باشیم !

روابط فرا زناشویی