مشاوره دل آرام

چرا زن ها از جمله من هم همینطور بیزارند؟

ما زن ها به شما می گوییم:«دوستت دارم.»
و شما می گویید «من هم همین طور»
می گوییم:«خیلی خوشحالم تونستیم درباره آن موضوع با هم صحبت کنیم.»
شما می گویید: «من هم همین طور»

استفاده از این عبارت درست مانند این است که پس مانده های شخص دیگری را بخورید.از دو حالت خارج نیست!
 یا به لحاظ گفتاری ـ کلامی تنبل هستید وحوصله ندارید همان فکر یا احساس را تمام و کمال دوباره ابراز و بیان کنید
 یا اینکه عمداً دوست ندارید آن را بر زبان بیاورید و اعتقادی هم به آن ندارید. «من هم همین طور» مثل یک نصفه «دوستت دارم» به حساب می آید. در هر حال این عبارت این احساس را به ما می دهد که در حق ما اجحاف شده است.

مقالات مرتبط با این مطلب

آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

علل فاصله گرفتن همسران از یکدیگر

دوستت دارم!

کلیدهای رابطه با خانومتان!

زن و شوهر باید انجام دهند: ۸ وظیفه‌ی متقابل

دلیـل ارتبــــاط زنان متــــاهل با پســــران مجــــرد

چرا زن ها از جمله من هم همینطور بیزارند؟

خصوصیات خانم ها که آقایان دوست ندارند

دوست داشتن واقعی همسر