مشاوره دل آرام

چرا زن ها از جمله من هم همینطور بیزارند؟

ما زن ها به شما می گوییم:«دوستت دارم.»
و شما می گویید «من هم همین طور»
می گوییم:«خیلی خوشحالم تونستیم درباره آن موضوع با هم صحبت کنیم.»
شما می گویید: «من هم همین طور»

استفاده از این عبارت درست مانند این است که پس مانده های شخص دیگری را بخورید.از دو حالت خارج نیست!
 یا به لحاظ گفتاری ـ کلامی تنبل هستید وحوصله ندارید همان فکر یا احساس را تمام و کمال دوباره ابراز و بیان کنید
 یا اینکه عمداً دوست ندارید آن را بر زبان بیاورید و اعتقادی هم به آن ندارید. «من هم همین طور» مثل یک نصفه «دوستت دارم» به حساب می آید. در هر حال این عبارت این احساس را به ما می دهد که در حق ما اجحاف شده است.

مقالات مرتبط با این مطلب

راههای ثابت کردن دوست داشتن

این قوانین را برای همسرتان ارسال کنید

11 راه ساده برای شاد کردن خانم ها

روش پیشگیری اورژانس از بارداری

اگر به همسرتان بطور جدی در مورد رابطه ای پنهانی شک دارید حتما این مطلب

قابل توجه خانم ها

آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

یک روح هستیم در 2 جسم

چرخه ی عاطفی مرد و زن