9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

مشاوره تحصیلی و شغلی

مشاوره تحصیلی و شغلی

یکی از مهمترین انتخابها در طول زندگی هر فرد انتخاب رشته است اما برای یک انتخاب رشته خوب باید شناخت کافی نسبت به فرد داشت .این شناخت باید در زمینه استعدادها ،توانایی ها،و ویژگیهای شخصیتی وهوشی هر فرد باشد .

برای دست یافتن به چنین شناختی روانشناسان از تست های روانشناختی در زمینه استعداد یابی ،رغبت سنجی ،شخصیت استفاده می شود و تحلیل آنها بوسیله روان سنجان مجرب صورت می گیرد .


مشاوره تحصیلی در زمینه های ذیل انجام می شود:

  • برنامه ریزی درسی برای موفقیت در مقاطع مختلف تحصیلی
  • برنامه ریزی درسی برای موفقیت در کنکور و مقا طع دانشگاهی
  • بهبود وضعیت تحصیلی ، افزایش انگیزه تحصیلی ،جلو گیری از افت تحصیلی
  • عدم تمرکز ،حواس پرتی ، فراموشی
  • مشکلات یاد گیری ،اختلالات یاد گیری
  • انجام تست های : استعداد یابی ،رغبت سنج ،هوش، شخصیت
  • افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس در دانش آموزان

شخصیت شناسی از روی رنگ لباس

شخصیت شناسی از روی رنگ لباس

مشاوره تلفنی ازدواج

مشاوره تلفنی ازدواج

مشاوره تلفنی کودک و نوجوان

مشاوره تلفنی کودک و نوجوان

مشاوره اختلالات روانی و جنسی

مشاوره اختلالات روانی و جنسی

تست شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی

برخورد کردن با توانایی های شناختی جدید نوجوانان

برخورد کردن با توانایی های شناختی جدید نوجوانان

دیدگاه ها.................