مشاوره دل آرام

مشاوره تحصیلی و شغلی

یکی از مهمترین انتخابها در طول زندگی هر فرد انتخاب رشته است اما برای یک انتخاب رشته خوب باید شناخت کافی نسبت به فرد داشت .این شناخت باید در زمینه استعدادها ،توانایی ها،و ویژگیهای شخصیتی وهوشی هر فرد باشد .

برای دست یافتن به چنین شناختی روانشناسان از تست های روانشناختی در زمینه استعداد یابی ،رغبت سنجی ،شخصیت استفاده می شود و تحلیل آنها بوسیله روان سنجان مجرب صورت می گیرد .


مشاوره تحصیلی در زمینه های ذیل انجام می شود:

  • برنامه ریزی درسی برای موفقیت در مقاطع مختلف تحصیلی
  • برنامه ریزی درسی برای موفقیت در کنکور و مقا طع دانشگاهی
  • بهبود وضعیت تحصیلی ، افزایش انگیزه تحصیلی ،جلو گیری از افت تحصیلی
  • عدم تمرکز ،حواس پرتی ، فراموشی
  • مشکلات یاد گیری ،اختلالات یاد گیری
  • انجام تست های : استعداد یابی ،رغبت سنج ،هوش، شخصیت
  • افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس در دانش آموزان

مقالات مرتبط با این مطلب

دقیق ترین تست شخصیت شناسی برای بیان خصوصیات شما

تست شخصیت شناسی

مشاوره تحصیلی و شغلی

مشاوره تلفنی خانواده

مشاوره تلفنی

برخورد کردن با توانایی های شناختی جدید نوجوانان

مشاوره تلفنی کودک و نوجوان

شخصیت شناسی از روی رنگ لباس

مشاوره تلفنی ازدواج