مشاوره دل آرام

مشاوره تحصیلی و شغلی

یکی از مهمترین انتخابها در طول زندگی هر فرد انتخاب رشته است اما برای یک انتخاب رشته خوب باید شناخت کافی نسبت به فرد داشت .این شناخت باید در زمینه استعدادها ،توانایی ها،و ویژگیهای شخصیتی وهوشی هر فرد باشد .

برای دست یافتن به چنین شناختی روانشناسان از تست های روانشناختی در زمینه استعداد یابی ،رغبت سنجی ،شخصیت استفاده می شود و تحلیل آنها بوسیله روان سنجان مجرب صورت می گیرد .


مشاوره تحصیلی در زمینه های ذیل انجام می شود:

  • برنامه ریزی درسی برای موفقیت در مقاطع مختلف تحصیلی
  • برنامه ریزی درسی برای موفقیت در کنکور و مقا طع دانشگاهی
  • بهبود وضعیت تحصیلی ، افزایش انگیزه تحصیلی ،جلو گیری از افت تحصیلی
  • عدم تمرکز ،حواس پرتی ، فراموشی
  • مشکلات یاد گیری ،اختلالات یاد گیری
  • انجام تست های : استعداد یابی ،رغبت سنج ،هوش، شخصیت
  • افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس در دانش آموزان

مقالات مرتبط با این مطلب

مشاوره تلفنی ازدواج

تست شخصیت شناسی

مشاوره تحصیلی و شغلی

شخصیت شناسی از روی رنگ لباس

مشاوره تلفنی کودک و نوجوان

تست روانشناسی : چه نقابی به چهره دارید؟

مشاوره تلفنی خانواده

برخورد کردن با توانایی های شناختی جدید نوجوانان

دقیق ترین تست شخصیت شناسی برای بیان خصوصیات شما