مشاوره دل آرام

هیچ وقت با خانوما بحث نکنید!

سوال: چرا آقایان موقع غذا خوردن حرف نمیزنند ولی خانم ها حرف میزنند ؟
- جواب مرد: چون مردها مودب تر هستند
- جواب زن : چون مردها کم هوش هستند و در آن واحد نمیتوانند دو کار رو باهم انجام بدهند.

سوال: چرا خانم ها  دو برابر مردها حرف میزنند؟
جواب مرد: چون کم حرفی نشانه خرد است.
جواب زن: چون زنها باید هر چیزی را دوبار تکرار کنند تا مردها متوجه شوند

سوال: چرا خدا ابتدا مرد را آفرید بعد زن را ؟
جواب مرد: چون مرد بهتر از زن است.
جواب زن: چون اول خدا میخواست تمرین کند که بعداً یک چیز بهتر بیافریند.

سوال: چرا مغز مردها کمی سنگین تر از مغز زنهاست؟
جواب مرد: چون مردها چیزای زیادی میدانند و تجربیاتشان بیشتر است.
جواب زن: به همان  دلیلی که CPU های قدیمی حجم بیشتر و کارایی کمتری داشتند.

سوال: چرا  مرد را قیّم و سرپرست زن میدانند؟
جواب مرد: چون زنها موجودات ضعیفی هستند.
جواب زن: چون مردها قبل از ازدواج تو سری خور مادرشون هستند و خیلی ظلمه که بعد از ازدواج هم  همونجوری بمونند.

سوال: چرا بیشتر دانشمندان در دنیا مرد هستند؟
جواب مرد: چون درک و فهم مردها از دنیای اطرافشان بیشتر است.
جواب زن: چون زنها بیشتر وقتشان را صرف تربیت و پرورش همان دانشمندان میشود.

نتیجه اخلاقی: هیچ وقت با یه زن کل کل نکنید

مقالات مرتبط با این مطلب

چگونه با همسر سیگاری خود رفتار کنیم؟

سیاست های زنانه قسمت دوم

سیاست های زنانه

همسرداری

علل فاصله گرفتن همسران از یکدیگر

آیا رابطه بلند مدت با همسرتان میخواهید؟

مرد ها عاشق زنانی می شوند که بتوانند برای او کاری کنند‎

راههای ثابت کردن دوست داشتن

5 چیزی که مرد میخواهد شما در رختخواب به او بگوئید