9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

چی کار کنیم که برا همسرمون دوست داشتنی باشیم !

چی کار کنیم که برا همسرمون دوست داشتنی باشیم !

heartهمیشه شما اول ازش خداحافظی کنید
heartسعی کنید بدرقه اش کنید
heartهیچ وقت بد خانوادشو پیشش نگید!
heartگاهی اوقات نادیده بگیریدش
heartهمیشه پس انداز داشته باشید (هر چند ناچیز)
heartسعی کنید با خانواده شوهر محترمانه رفتار کنید اما فراموش نکنید خودمانی نشوید!
heartنذارید لطفتون وظیفه تلقی بشه
heartهیچ وقت ارزش کارتونو با حرفایی مثه نه بابا کاری نداشت!! ...کار مهمی نبود!!... کاری نکردم.."کم نکنید فقط یه لبخند مهربون کافیه!
heartمادری نکنین بگذارید همسر بودن و همسر داشتن رو حس کنه "گم شدن سوییچ ناهار نخوردن جا گذاشتن کت و ...
heartهمیشه عاشق باشین اول عاشق خودتون بعد شوهرتون،اما کاری کنین اون نفهمه اول عاشق خودتونین.
heartدست از پارو زدن برداریم آروم آروم ...) یعنی گاهی به همسرتون هم اجازه محبت کردن بدین و دست نگه دارین
heartآدم هر چه پرتذکرتر  کم تاثیرتر
heartدنبال همسرت نرو بهش میدان بده بذار یه زمانی واسه خودش دوستاش یا خونوادش باشه
heartآقا و عزیزم و عشقمو هنگام خطاب قرار دادنش فراموش نکنین مخصوصأاااان پیش خونوادش
heartنزد خونوادش و خونوادت از خوبیاش بگو تعریف تمجیدش کن مردا کشته مرده اینن که بهشون افتخار کنی

 

روابط فرا زناشویی

روابط فرا زناشویی

چگونه می‌توان زنان را بهتر درک کرد؟

چگونه می‌توان زنان را بهتر درک کرد؟

آگاهی نسبت به خیانت زناشویی

آگاهی نسبت به خیانت زناشویی

5 اشتباه بزرگ مردانه در زندگی زناشویی

5 اشتباه بزرگ مردانه در زندگی زناشویی

6 عامل ویران کننده روابط زن وشوهر

6 عامل ویران کننده روابط زن وشوهر

سیاست های زنانه قسمت اول

سیاست های زنانه قسمت اول

دیدگاه ها.................