9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

افراد موفق کسانی هستند که عادتهای موفق دارند

 افراد موفق کسانی هستند که عادتهای موفق دارند

بریان تریسی


حالا تو فقط برای یکبار عادتهای روزانه  خودتو مرور کن،  از صبح تا شب  چه کارهای انجام میدی
چقدر برای  تلویزیون وقت میگذاری؟
چقدر مسولیت پذیر هستی؟
چقدر رو هدفت تمرکز داری؟
چقدر  روزانه برنامه ریزی می کنی؟
میزان مطالعه ات چقدره؟
چقدر زمان برات اهمیت داره؟
چقدر پشتکار داری؟

 

ویژگی بیشعورها

ویژگی بیشعورها

برای درمان کمرویی چکار کنیم؟

برای درمان کمرویی چکار کنیم؟

۱+۱۱ نکته طلایی برای جا کردن خودتان در دل خانواده همسر

۱+۱۱ نکته طلایی برای جا کردن خودتان در دل خانواده همسر

سوء تفاهم جنسی

سوء تفاهم جنسی

 5 راه تشخیص همسر خیانتکار

5 راه تشخیص همسر خیانتکار

باید بدانیم!!!

باید بدانیم!!!

دیدگاه ها.................