9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

نهال عشق را بارور کنیم!

نهال عشق را بارور کنیم!

به یاد داشته باشیم که ازدواجِ درست، اقدام بسیار زیبا و قشنگی است.
فوق العاده خوشبخت می‌شویم، فوق‌العاده خوشبخت!

به‌خاطر داشته باشیم ازدواج نهالی است که می‌کاریم.
با ازدواج، تازه عشق آغاز می‌شود؛ تمام نمی‌شود!
آن چیزی که تمام می‌شود، لذت سکس و جذابیت‌های جنسی است. چرا که کنجکاوی‌مان ارضا می‌شود.

 

 باید به یاد داشته باشیم وقتی نهال عشق را می‌کاریم، این نهال هم مثل هر نهال دیگری مراقبت‌های خاص خودش را نیاز دارد:
آب می‌خواهد، هوا می‌خواهد، کود می‌خواهد، شته و آفت‌هایش را باید گرفت، هرس‌اش باشید کرد.

 یادمان باشد که هردو طرف (زن و مرد) باید از این نهال مواظبت و مراقبت کنند.
همسران باید مواظب و مراقب هم باشند، به یکدیگر خدمت کنند تا نهال عشقشان بارورتر شود.

ازدواج یک تعهد بلند مدت است...

 

8 اشتباه زنانه در رابطه جنسی و راه حل آنها

8 اشتباه زنانه در رابطه جنسی و راه حل آنها

فواید بغل کردن

فواید بغل کردن

  عوارض بسیار شدید و خطرناک خود ارضایی

عوارض بسیار شدید و خطرناک خود ارضایی

کارهایي که باعث از بین رفتن حس و میل سکس در زنان می شود

کارهایي که باعث از بین رفتن حس و میل سکس در زنان می شود

چطور به روابط نامشروع نه بگویید؟

چطور به روابط نامشروع نه بگویید؟

غذاهایی که مردان حتما باید بخورند

غذاهایی که مردان حتما باید بخورند

دیدگاه ها.................