9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

استمرار در موفقیت معجزه میکند!

استمرار در موفقیت معجزه میکند!

یه قانونی داریم اونم اینه که:
اگه دیدی داری سختی میکشی یعنی داری به خواسته هات نزدیک میشیlaugh و اگه لم دادی و خیلی راحتی بدون به سمت زوال و نابودی میری!no

خواسته های بزرگ تلاش و سماجت میخواد.
برای خواسته هات فقط باید بجنگی...

وقتی اون استمرار و سماجتت نباشه؛
گزینه هایی چون بهونه جویی رو انتخاب میکنی...
خودتو قانع میکنی برای ادامه ندادن...
ادامه ندادن چیزی که دوسش داری داشته باشی  ...
و این یعنی آخر خط....

امروز یکم برای خواسته هات ارزش قائل شو...
درخواست تو از کائنات ارزش سماجت و پیگیری رو داره!
توی دنیای ما چیزی که با ارزشه؛ پیگیری و سماجت میکنن!
اگه سماجت به خرج نمیدی...
یه دلیل بیشتر نداره:
اونم اینه که خواسته هات مهم نیست!
شرطش اینه که به جز خودمون باید  اطرافیانمون هم با ما همسو بشن.

تو دوست دوست داشتنی منی...
موفقیتت رو میخوام از ته دلheart

 

راهکارهای که میتواند جلوی قضاوت های بی مورد را بگیرند

راهکارهای که میتواند جلوی قضاوت های بی مورد را بگیرند

علل ایجاد درد در آلت مردانه

علل ایجاد درد در آلت مردانه

 باورها و قواعد ذهني مخرب

باورها و قواعد ذهني مخرب

داستان واقعي، حتما بخوانيد

داستان واقعي، حتما بخوانيد

توجه به نیازهای جوانان

توجه به نیازهای جوانان

بانو...

بانو...

دیدگاه ها.................