مشاوره دل آرام

همسرداری

برای کشتن یک زن نیازی نیست
فریاد بزنی , ترکش کنی , رویاهایش را بدزدی یا به او خیانت کنی
heart
برای کشتن یک زن کافیست
وقتی برای تو پیرهن زیبا می پوشد
فراموش کنی بگویی :
" چه زیبا شده ای بانو "
heart
آنگاه تکه ای از زیبایی زن می افتد و کمی از قلبش می ریزد
و اگر فقط چندبار دیگر به همین راحتی از نگاه تو بیفتد
تمام او می شکند
heart
و یک روز صبح زنی را میبینی که روحش به مقصد تنهایی
خانه ی تو را ترک کرده
heart
اما خودش مشغول چیدن میز صبحانه توست
و تو محکومی
با جسد متحرک یک زن صبحانه بخوری.

 

مقالات مرتبط با این مطلب

10 ویژگی همسر ایده آل در روابط جنسی

برای وفادار ماندن شوهر چکار باید کرد؟

اگر به همسرتان بطور جدی در مورد رابطه ای پنهانی شک دارید حتما این مطلب

مسير خيانت همسران

خصوصیات خانم ها که آقایان دوست ندارند

چی کار کنیم که برا همسرمون دوست داشتنی باشیم !

نقش مهم خواهرشوهر

انواع خیانت

همسران زرنگ