9092301539       تهران

9099070354 شهرستان

email

همسرداری

همسرداری

برای کشتن یک زن نیازی نیست
فریاد بزنی , ترکش کنی , رویاهایش را بدزدی یا به او خیانت کنی
heart
برای کشتن یک زن کافیست
وقتی برای تو پیرهن زیبا می پوشد
فراموش کنی بگویی :
" چه زیبا شده ای بانو "
heart
آنگاه تکه ای از زیبایی زن می افتد و کمی از قلبش می ریزد
و اگر فقط چندبار دیگر به همین راحتی از نگاه تو بیفتد
تمام او می شکند
heart
و یک روز صبح زنی را میبینی که روحش به مقصد تنهایی
خانه ی تو را ترک کرده
heart
اما خودش مشغول چیدن میز صبحانه توست
و تو محکومی
با جسد متحرک یک زن صبحانه بخوری.

 

مهارت‌های مقابله با اختلافات زناشویی

مهارت‌های مقابله با اختلافات زناشویی

خیانت زنان  به مردان

خیانت زنان به مردان

خانوم ها بخونن

خانوم ها بخونن

چقدر به همسرتان وابستگی دارید؟

چقدر به همسرتان وابستگی دارید؟

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!

چگونه عزيز همسرمان باشيم؟

چگونه عزيز همسرمان باشيم؟

دیدگاه ها.................