9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

همسرداری

همسرداری

برای کشتن یک زن نیازی نیست
فریاد بزنی , ترکش کنی , رویاهایش را بدزدی یا به او خیانت کنی
heart
برای کشتن یک زن کافیست
وقتی برای تو پیرهن زیبا می پوشد
فراموش کنی بگویی :
" چه زیبا شده ای بانو "
heart
آنگاه تکه ای از زیبایی زن می افتد و کمی از قلبش می ریزد
و اگر فقط چندبار دیگر به همین راحتی از نگاه تو بیفتد
تمام او می شکند
heart
و یک روز صبح زنی را میبینی که روحش به مقصد تنهایی
خانه ی تو را ترک کرده
heart
اما خودش مشغول چیدن میز صبحانه توست
و تو محکومی
با جسد متحرک یک زن صبحانه بخوری.

 

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

5 چیزی که مرد میخواهد شما در رختخواب به او بگوئید

5 چیزی که مرد میخواهد شما در رختخواب به او بگوئید

سیاست های همسرداری

سیاست های همسرداری

یک زن و شوهر تمام عیار شوید

یک زن و شوهر تمام عیار شوید

حمایت یا دخالت، مساله این است!

حمایت یا دخالت، مساله این است!

 6 اشتباه بزرگ زنان در رابطه با مردان

6 اشتباه بزرگ زنان در رابطه با مردان

دیدگاه ها.................