مشاوره دل آرام

همسرداری

برای کشتن یک زن نیازی نیست
فریاد بزنی , ترکش کنی , رویاهایش را بدزدی یا به او خیانت کنی
heart
برای کشتن یک زن کافیست
وقتی برای تو پیرهن زیبا می پوشد
فراموش کنی بگویی :
" چه زیبا شده ای بانو "
heart
آنگاه تکه ای از زیبایی زن می افتد و کمی از قلبش می ریزد
و اگر فقط چندبار دیگر به همین راحتی از نگاه تو بیفتد
تمام او می شکند
heart
و یک روز صبح زنی را میبینی که روحش به مقصد تنهایی
خانه ی تو را ترک کرده
heart
اما خودش مشغول چیدن میز صبحانه توست
و تو محکومی
با جسد متحرک یک زن صبحانه بخوری.

 

مقالات مرتبط با این مطلب

رفتار با همسر نابارور

رهايي از خيانت زناشويي

نقش مهم خواهرشوهر

زنها از شوهرشان چه میخواهند؟

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!

زوج ها جوان بخوانند!

برای وفادار ماندن شوهر چکار باید کرد؟

مهارت_همسردارى

چگونه زندگی زناشویی خود را تباه كنیم