9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

چگونه مرد جذاب باشید

چگونه مرد جذاب باشید

دختران نیازمند ابراز علاقه در گفتار هستند  اما به اندازه اگر شما روزی یک مرتبه به وی بگویید دوست دارم با اینکه روزی چند مرتبه یا بعد از هر تماس به او بگویید دوست دارم تفاوت زیادی دارد پس بیش از اندازه از کلمات محبت امیز تکراری استفاده نکنید
 
مناسبتهای مهم نظیر تاریخ تولد تاریخ اشنایی و ... را فراموش نکنید
بیش اندازه در مورد مسایل جنسی صحبت نکنید
غرور به جا و به اندازه داشته باشید
خودتان را نه به وی وابسته نشان دهید نه به خانواده اما در عین حال نشان دهید که خانواده و وی برای شما اهمیت دارد و بودن ونبودشان برای شما مهم است
جنتلمن واقعی باشید طوری در جمع رفتار کنید که ان دختر کنار شما احساس غرور کند
مراقب نگاهتان باشید دختران به شدت به نگاه مردان به زنان دیگر حساس هستند و حواسشان است

10 قدم برای رفع لكنت زبان كودكان

10 قدم برای رفع لكنت زبان كودكان

برای درمان کمرویی چکار کنیم؟

برای درمان کمرویی چکار کنیم؟

چه طوری دیگرانو تحت تاثیر قرار بدیم؟

چه طوری دیگرانو تحت تاثیر قرار بدیم؟

باجگيري عاطفی

باجگيري عاطفی

2 ویژگی تعیین کننده افراد موفق

2 ویژگی تعیین کننده افراد موفق

دیدگاه ها.................