9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

فواید عشق وازدواج چیست که افراد محروم فاقد آن هستند؟

فواید عشق وازدواج چیست که افراد محروم فاقد آن هستند؟

صمیمیت عشق و احساس دوست داشته شدن و تمجید شدن عزت نفس را افزایش می دهد و همچنین موجب توسعه خود می شود به طوری که شخص احساس میکند دیگران بخشی از او هستند.

افراد متاهل و عاشق شادتر از افراد مجرد و بیوه هستند ازدواج مفیدترین شادی و رضایت را برای زنان فراهم میکند.

ازدواج کرده ها به طور متوسط سلامتی روانی بهتری نسبت به ازدواج نکرده ها دارند یکی از مهمترین مزیت های ازدواج پیشگیری از افسردگی که واقعا رو به افزایش است می باشد.

دوست داشتن برای سلامتی مفید است تحقیقات هوکلاند (1988) نشان داد که دانشجویانی که کسی را دوست دارند نسبت به کسانی که عاشق نیستند تعداد گلبولهای سفید بیشتری دارند وکمتر سرماخوردگی پیدا می کنند.

ازدواج چگونه میتواند مردم را شاد کند؟

سه عامل باعث افزایش رضایت در ازدواج می شود:

  • >زمانی که در ازدواج رضایت مالی وجود داشته باشد و دیگری بخشی از تکالیف منزل را انجام دهد.
  • صمیمت و ارتباط جنسی خوب
  • مصاحبت و به هم پیوستن در اوقات فراغت

به خاطر خودت می گم!

به خاطر خودت می گم!

افرادی که ناخودآگاه از انرژی دیگران تغذیه می کنند....

افرادی که ناخودآگاه از انرژی دیگران تغذیه می کنند....

چگونه بفهمیم که یک مرد به ما علاقه دارد

چگونه بفهمیم که یک مرد به ما علاقه دارد

تفاوت ترس و اضطراب

تفاوت ترس و اضطراب

توجه به نیازهای جوانان

توجه به نیازهای جوانان

 عادت که در 7 دقیقه زندگی‌تان را 7 برابر شاد می‌کند

عادت که در 7 دقیقه زندگی‌تان را 7 برابر شاد می‌کند

دیدگاه ها.................