مشاوره دل آرام

از ازدواج با افرادزیر جداً خودداری كنيد!

فرد با هر نوع اختلال شخصیتی و بیماری روانی (مگر اینکه خود را درمان کرده باشد یا تحت درمان بوده باشد )

فردی که بخاطرشما دست به خودکشی زده باشد یا تهدید به ان کند .

کسی که مسائل مهم را از شما کتمان کرده باشد یا و یا دروغ های مهمی گفته باشد .

 فردعصبی مزاج و خشمگین / پرخاشگر و بددهن (مگراینکه باکمک تخصصی خود را معالجه کرده باشد ).

فرد کنترل کننده .

فردی که بخاطر شما از زندگی قبلی اش خارج شده .

فرد ناامن و بدبین.

فرد با اختلاف سنی 20 سال (و ترجیحا بیش از 10 سال ).

فردی که کشش و میل جنسی به او ندارید .

فردی که اختلاف اعتقادی مذهبی و تا حدودی نژادی و فرهنگی بارز با شما دارد

کسی که حداقل یکی دو دوست صمیمی ندارد (نه دوست ساده و معمولی).

فرد معتاد(به مواد /مخدر /قمار/ بازیهای کامپیوتری و..)

نکته : احتمال شکست در هر یک از موارد فوق بیش از 90 درصد خواهد بود .

 

مقالات مرتبط با این مطلب

برای درمان کمرویی چکار کنیم؟

نامه ی یک عروس به مادر شوهرش که در فضای مجازی لایک زیادی خورد

غلبه بر ترس و هراس های بی دلیل

راهکارهایی برای خوشبختی

افراد موفق کسانی هستند که عادتهای موفق دارند

دزدان انرژي رواني

به خاطر خودت می گم!

برای تغییر دادن الگوهای فکری خود چکار کنیم

آیا میدانید!!!