مشاوره دل آرام

از ازدواج با افرادزیر جداً خودداری كنيد!

فرد با هر نوع اختلال شخصیتی و بیماری روانی (مگر اینکه خود را درمان کرده باشد یا تحت درمان بوده باشد )

فردی که بخاطرشما دست به خودکشی زده باشد یا تهدید به ان کند .

کسی که مسائل مهم را از شما کتمان کرده باشد یا و یا دروغ های مهمی گفته باشد .

 فردعصبی مزاج و خشمگین / پرخاشگر و بددهن (مگراینکه باکمک تخصصی خود را معالجه کرده باشد ).

فرد کنترل کننده .

فردی که بخاطر شما از زندگی قبلی اش خارج شده .

فرد ناامن و بدبین.

فرد با اختلاف سنی 20 سال (و ترجیحا بیش از 10 سال ).

فردی که کشش و میل جنسی به او ندارید .

فردی که اختلاف اعتقادی مذهبی و تا حدودی نژادی و فرهنگی بارز با شما دارد

کسی که حداقل یکی دو دوست صمیمی ندارد (نه دوست ساده و معمولی).

فرد معتاد(به مواد /مخدر /قمار/ بازیهای کامپیوتری و..)

نکته : احتمال شکست در هر یک از موارد فوق بیش از 90 درصد خواهد بود .

 

مقالات مرتبط با این مطلب

راههای آرامش ذهن

پیش به سوی آرامش

منفي بافي ممنوع

تحول خودکارآمدی

برای کنترل عصبانیت خود چگونه عمل کنیم؟

راهکارهای که میتواند جلوی قضاوت های بی مورد را بگیرند

چگونه به دیگران نه بگوییم و قربانی دیگران نشویم!؟

بیماری فوبیا یا ترس مرضی چیست؟

باورهاي منطقي را جايگزين باورهاي غير منطقي كنيد!