9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

از ازدواج با افرادزیر جداً خودداری كنيد!

از ازدواج با افرادزیر جداً خودداری كنيد!

فرد با هر نوع اختلال شخصیتی و بیماری روانی (مگر اینکه خود را درمان کرده باشد یا تحت درمان بوده باشد )

فردی که بخاطرشما دست به خودکشی زده باشد یا تهدید به ان کند .

کسی که مسائل مهم را از شما کتمان کرده باشد یا و یا دروغ های مهمی گفته باشد .

 فردعصبی مزاج و خشمگین / پرخاشگر و بددهن (مگراینکه باکمک تخصصی خود را معالجه کرده باشد ).

فرد کنترل کننده .

فردی که بخاطر شما از زندگی قبلی اش خارج شده .

فرد ناامن و بدبین.

فرد با اختلاف سنی 20 سال (و ترجیحا بیش از 10 سال ).

فردی که کشش و میل جنسی به او ندارید .

فردی که اختلاف اعتقادی مذهبی و تا حدودی نژادی و فرهنگی بارز با شما دارد

کسی که حداقل یکی دو دوست صمیمی ندارد (نه دوست ساده و معمولی).

فرد معتاد(به مواد /مخدر /قمار/ بازیهای کامپیوتری و..)

نکته : احتمال شکست در هر یک از موارد فوق بیش از 90 درصد خواهد بود .

 

کمک به  فرد معتاد ( ویژه خانواده)

کمک به فرد معتاد ( ویژه خانواده)

نقش خانواده در کاهش اضطراب داوطلبان کنکور

نقش خانواده در کاهش اضطراب داوطلبان کنکور

راهی جالب برای کنار آمدن با خاطرات بد

راهی جالب برای کنار آمدن با خاطرات بد

در حضور هفت گروه هفت کار رو مخفی انجام نده تا سعادتمند گردی

در حضور هفت گروه هفت کار رو مخفی انجام نده تا سعادتمند گردی

چند توصیه مهم برای کسب احساس رضایت از خود

چند توصیه مهم برای کسب احساس رضایت از خود

پنج اصل  برای آرامش روح

پنج اصل برای آرامش روح

دیدگاه ها.................