9092301539       تهران

9099070354 شهرستان

email

مهارت_همسردارى

مهارت_همسردارى

چند اصل در دعواهای زناشویی

١)حق نداریم به خانواده‌های هم توهین كنیم.

٢) حق نداریم مسائل و مشكلات كهنه را مطرح كنیم. در حین دعوا فقط راجع به همان موضوع بحث می‌كنیم.

٣) شام و ناهار نپختن و نخوردن نداریم. همه اعضا باید مثل قبل برای غذا خوردن حاضر باشند.

٤)سلام و خداحافظی در هر صورت لازم است.

٥)هیچ ‌كسی حق ندارد جای خوابش  را عوض كند.

٦)هر كسی برای آشتی پیشقدم شود، نفر دیگر باید برایش كادو بخرد.

٧)حق نداریم اشتباه طرف مقابل را تعمیم دهیم؛ مثلا عبارت تو همیشه. . . ممنوع است چون این كار دعوا را به اوج می‌رساند.

٩)باید به هم فرصت دهیم كه هر فردی راجع به دیدگاهش نسبت به موضوع دعوا پنج دقیقه صحبت كند و طرف دیگر هم پنج دقیقه فرصت پاسخگویی دارد. در صحبت همدیگر نمی‌پریم. اگر حرفی هم باقی ماند باید به فردا موكول شود تا سر و ته بحث مشخص شود.

 

آیا رابطه بلند مدت با همسرتان میخواهید؟

آیا رابطه بلند مدت با همسرتان میخواهید؟

 چگونه زندگی زناشویی خود را تباه كنیم

چگونه زندگی زناشویی خود را تباه كنیم

چگونه عشق و شور و حال  دوران نامزدی را بعد ازدواج حفظ کنیم؟

چگونه عشق و شور و حال دوران نامزدی را بعد ازدواج حفظ کنیم؟

حمایت یا دخالت، مساله این است!

حمایت یا دخالت، مساله این است!

مهارت‌های مقابله با اختلافات زناشویی

مهارت‌های مقابله با اختلافات زناشویی

سیاست های زنانه قسمت دوم

سیاست های زنانه قسمت دوم


ایمیل شما نزد ما محفوظ می باشد