مشاوره دل آرام
مشاوره اعتیاد تلفنی
addict-counseling-by-phone

امروزه کسی نیست که از اعتیاد بی اطلاع باشد با گفتن این کلمه ذهن ها به یک نقطه متمرکز میشود وآن هم مصرف مواد مخدر است استفاده از این مواد انسان را به راهی می کشاند که قابل برگشتن نیست مصرف مواد زندگی انسان را تباه می کند بسیاری از افراد بدلیل همنشینی با دیگران به مواد مخدر روی می آورند که مصرف این مواد باعث لذت و خوش کادبی در فرد میشود...

ادامه مطلب...
مشاوره اعتیاد حضوری
addict-counseling-in-person

مصرف مواد یکی از معضلات بزرگ و پیچیده جوامع انسانی شده است مردان میزان بالاتری از سوء مصرف مواد و اعتیاد را نسبت به زنان نشان داده اند و این مسئله از جنبه های مختلفی قابل بررسی است که پیامدهای منفی زیادی را در پی دارد و بیشتر افرادی که در زندان به...

ادامه مطلب...
مشاوره اعتیاد متادون
free-methadone-addict-counseling-by-phone

مواد مخدرهایی مثل تریاک ،هروئین ،شیشه و... که مصرف آنها موجب اعتیاد می گردد خطرات مواد مخدربر هیچ کس پوشیده نیست مصرف مواد مخدر در جامعه دائما در حال تغییر می باشد که هر روز با موادهای جدید و خطرناک تر مواجه میشویم که این مواد ها در دسترس افراد معتاد می باشند اعتیاد آسیب های زیادی به شخص و جامعه وارد می کند ترک ان یک قدم معمولی در جهت بازگشت به زندگی است .

ادامه مطلب...
مشاوره اعتیاد به شیشه
methamphetamine-addict-counseling

اعتیاد یکی از آسیب های اجتماعی محسوب میشود بطوریکه علاوه بر فرد خانواده ها را هم درگیر خود کرده استدر گذشته مصرف مواد مخدر تریاک بیش از سایرین مشاهده می شد اما امروزه مواد مخدر شیشه جای آن را گرفته است شیشه اثرات مثبت زود گذر دارد و فرد به آن وابستگی جسمی و روانی پیدا می کند =متاسفانه خانواده ها نمیدانند با فرد شیشه ایی چه کار کنند و خشونت بوجود می آید اگر می خواهید فردی که به شیشه اعتیاد دارد را بشناسید...

ادامه مطلب...