9092301539       تهران

9099070354 شهرستان

info@badeiean.com

مشاوره جنسی تلفنی

مشاوره جنسی تلفنی

چه زمانی باید به مشاور جنسی مراجعه نماییم ؟

1 - سطح میل جنسی در افراد متفاوت است . اگر زن و شوهر در یک سطح میل جنسی نباشند بعبارتی یکی میل جنسی زیاد و دیگری کم باشد ، در چنین شرایطی طرفی که میل جنسی کم دارد در ابتدا تمایلات طرف مقابلش را برآورده می کند با اینکه علاقه ای ندارد اما به مرور زمان باعث ناراحتی و خشم او شده و حتی بعدها دیگر از برقراری رابطه جنسی صرف نظر می کند و طرفی که میل جنسی بالایی دارد روزبه روز ناامیدتر شده و چون دچار محرومیت است تمایلات او بیشتر می شود .
2 - در رابطه جنسی افراد باید نسبت به کارهایی که می خواهند در یک رابطه انجام دهند رضایت و تمایل داشته باشند . اگر طرف مقابل راضی نیست نباید او را به اجبار وادار نمایید . در این زمینه بهتر است از مشاور خانواده راهنمایی بگیرید .
3 - افرادی که در برقراری ارتباط جنسی شان پشت سر هم دچار شکست شده اند و احساس می کنند که مشکل در برقراری ارتباط جنسی دارند .
4 - افرادی که از ارتباط جنسی خود لذت نمی برند و آن را فقط به عنوان وظیفه ای که نسبت به طرف مقابل دارند انجام می دهند .
5 - افرادی که نیاز به تحریکات ناسالم دارند . این افراد به هیچ صورت تحریک نمی شوند مگر به واسطه تحریکات ناسالم مثل خیال پردازی های بیش از حد ، تحریکات غیر انسانی ، تحقیر و حقارت طرف مقابلشان یا خودشان . در چنین شرایط نیاز به کمک مشاوره و روان پزشک ضروری است .

ارتباط با ما