9092301539       تهران

9099070354 شهرستان

info@badeiean.com

مشاوره جنسی حضوری

مشاوره جنسی حضوری

تمایل جنسی بهنجار عوامل متعددی در تعیین تمایلات جنسی در مردان و زنان نقش دارند . عواملی مانند وضعیت فیزیولوژی ، روان‌شناسی ، فرهنگی و محیطی که فرد در آن زندگی می کند . روابط فرد با دیگران و تجارب رشدی که در طول زندگی رخ می دهد دربرگیرنده ادراک مردانگی و یا زنانگی برای افراد است و افکار فرد را نسبت به رفتارهای جنسی، تولید مثل و یا جذابیت فرد برای دیگری شکل می دهد . معمولاً تمایل جنسی طبیعی یا بهنجار شامل احساس میل جنسی و مطابق آن رفتار جنسی که موجبات لذت فرد و شریک جنسی اش را فراهم می کند که معمولاً در این رفتار جنسی ، تحریک اعضاء تناسلی و مقاربت صورت می گیرد . در این ارتباط احساس گناه یا اضطراب وجود ندارد . از روی اجبار و ترس نیست . روانشناسان معتقدند که تمایلات جنسی هر شخص بستگی به چهار عمل دارد : هویت جنسی ، جنسیت فرد ، جهت گیری جنسی و رفتار جنسی که این عوامل در رشد و تکامل و عملکرد شخصیت تأثیر می گذارد .

جنسیت به الگو و خصوصیات جنسی زیستی ، دستگاه تناسلی داخلی و خارجی ، ترشح هورمونها و غدد جنسی و بوجود آمدن خصوصیات ثانویه جنسی شخص اطلاق می شود که یک الگوی منسجم بوجود می آورد . به طوریکه شخص در مورد جنسیت خود تردیدی ندارد . هویت جنسی به احساس زنانگی و مردانگی فرد اطلاق می شود . هویت جنسی : تقریباً هر کودکی تا سن 2 تا 3 سالگی اعتقاد محکمی در مورد زن یا مرد بودن خود پیدا می کند . با این حال اگر رشد جنسی طبیعی باشد حس زن یا مرد بودن کامل نیست .

رابرت استولر در مورد هویت جنسی تابع معنای وجوه روان شناختی رفتاری مرتبط با مرد و یا زن است . او بین جنسیت اجتماعی و جنسیت زیستی تفاوت قائل است . اغلب این دو با همدیگر متناسب هستند یعنی مردان رفتار مردانه و زنان رفتار زنانه از خود نشان می دهند ولی گاهی هم ممکن است جنسیت و هویت جنسی با هم متضاد باشند . هویت جنسی در اثر عواملی مانند نگرش والدین ، فرهنگ ، عوامل ژنتیکی و فیزیولوژیکی شکل می گیرد .

تفاوت میل جنسی و محرکهای شهوانی در زن و مرد :

میل جنسی و تکانه های جنسی در زنان و مردان وجود دارد اما اگر میل جنسی را بر اساس دفعات افکار جنسی و تمایل به فعالیتهای جنسی اندازه گیری نماییم عموماً مردها سطح و پایه بالاتری از میل جنسی نسبت به زنها دارند. این تفاوت می تواند ریشه در مسایل زیستی داشته باشد . تخیلات جنسی در هر دو جنس وجود درد اما محرکهای بیرونی اغلب در دو جنس متفاوت است . مردها نسبت به محرکهای بینایی مثل زن زیبا ، آرایش زیبا ، دیدن زنان نیمه برهنه واکنش نشان می دهند و زنان به محرکهای شنیداری ، به داستانهای عاشقانه و قهرمانان مهربان و احساساتی واکنش نشان می هند که گاهی زنان را به تعهد همیشگی نسبت به قهرمان وا می دارد .

چه زمانی نیاز به مشاوره جنسی دارید ؟

1 - وقتی احساس می کنید که در رابطه جنسی خود عدم رضایت دارید .
2 - وقتی به طور متعدد در برقراری رابطه جنسی شکست می خورید .
3 - افرادی که نیاز به تحریکات ناسالم دارند تا بتوانند ارتباط جنسی برقرار نمایند .
4 - افرادی که پس از برقراری ارتباط جنسی افسرده می شوند .
5 - وقتی خودارضایی به صورت وسواس گونه در آید .
6 - افرادی که احساس می کنند دچار اختلال جنسی هستند و تمایلات بهنجار ندارند .

ارتباط با ما