مشاوره دل آرام
مشاوره ازدواج تلفنی
مشاوره ازدواج تلفنی

امروزه دختر و پسرهای هستند که بعد از اینکه ازدواج می کنند بدلیل انتظارات بیش از حد به مشکل بر میخورند و میخواهند هر طور که شده نیازهایشان را برطرف کنند و به خواسته هایشان برسند بخاطر اینکه قبل از ازدواج خواسته ها را بازگو نکردند بعد از ازدواج ب برای رسیدن به آنها باید با هم بحث کنند حتی ممکن است به جنگ های بزرگ تری تبدیل شود پس قبل از ازدواج از مشاوره کمک بگیرید تا با استفاده از مشاور همدیگر را بهتر بشناسید و از نیازهای...

ادامه مطلب...
مشاوره ازدواج حضوری
marriage-counseling-in-person

مشاوره ازدواج بصورت حضوری را از دست ندهید ازدواج یک امر مقدس است این ازدواج یعنی زندگی مشترک دونفر با هم است این ازدواج میتواند فامیلی باشد فقط خود فرد برای ازدواج تصمیم نمی گیرد افراد خانواده هم در این ازدواج نقش زیادی دارند بخصوص پدر که نقش اصلی را بر عهده دارد ولی امروزه این نقش کمرنگ شده بیشتر خود دو نفر تصمیم میگیرند مشاوره حضوری زمانی اتفاق می افتد که یکی از زوجین مسئولیت پذیر نباشد اگر

ادامه مطلب...
مشاوره ازدواج
مشاوره ازدواج دل آرام

1 - رشد عاطفی جنسی : در واقع فردی که به رشد عاطفی جنسی رسیده است به اندازه کافی ثبات عاطفی دارد و امکان تغییر ناگهانی در رفتار او کم است . این فرد می تواند به خوبی با موقعیت های استرس زا کنار بیاید و رفتارهای نارسا نداشته باشد و بتواند با افراد روابط اجتماعی برقرار نماید و چگونه با دیگران خصوصاً خانواده و همکاران سازش داشته باشد و در واقع بتواند درک کند انتظارات جامعه و خانواده از او چیست و تا اندازه زیادی قادر باشد خود...

ادامه مطلب...
مشاوره نامزدی تلفنی
affiance-counseling-by-phone

ازدواج یک رابطه دوطرفه است و این دو طرف انتظاراتی از همدیگر دارند اولین دوران زندگی مشترک این دو طرف دوران نامزدی است ما قصد داریم در مورد این دوران صحبت کنیم دوران نامزدی همان قدر که شیرین است همان قدر هم میتواند تلخ باشد اما برای کم کردن مشکلات راه حل هایی هم وجود دارد با ازدواج کردن نقش شما در زندگی به کلی عوض میشود و با سبک زندگی جدیدی رو به رو میشوید و وظایفی را بر عهده می گیرید...

ادامه مطلب...
مشاوره نامزدی حضوری
affiance-counseling-in-person

ازدواج یک رابطه دوطرفه است و این دو طرف انتظاراتی از همدیگر دارند اولین دوران زندگی مشترک این دو طرف دوران نامزدی است ما قصد داریم در مورد این دوران صحبت کنیم دوران نامزدی همان قدر که شیرین است همان قدر هم میتواند تلخ باشد اما برای کم کردن مشکلات راه حل هایی هم وجود دارد با ازدواج کردن نقش شما در زندگی به کلی عوض میشود و با سبک زندگی جدیدی رو به رو میشوید و وظایفی را بر عهده می گیرید...

ادامه مطلب...