مشاوره اعتیاد شیشه تلفنی رایگان

مشاوره اعتیاد شیشه تلفنی رایگان

اعتیاد یکی از آسیب های اجتماعی محسوب میشود بطوریکه علاوه بر فرد خانواده ها را هم درگیر خود کرده استدر گذشته مصرف مواد مخدر تریاک بیش از سایرین مشاهده می شد اما امروزه مواد مخدر شیشه جای آن را گرفته است شیشه اثرات مثبت زود گذر دارد و فرد به آن وابستگی جسمی و روانی پیدا می کند =متاسفانه خانواده ها

مشاوره اعتیاد متادون تلفنی رایگان

مشاوره اعتیاد متادون تلفنی رایگان

مواد مخدرهایی مثل تریاک ،هروئین ،شیشه و... که مصرف آنها موجب اعتیاد می گردد خطرات مواد مخدربر هیچ کس پوشیده نیست مصرف مواد مخدر در جامعه دائما در حال تغییر می باشد که هر روز با موادهای جدید و خطرناک تر مواجه میشویم که این مواد ها در دسترس افراد معتاد می باشند اعتیاد آسیب های زیادی به شخص و جامعه

مشاوره نامزدی حضوری

مشاوره نامزدی حضوری

وقتی کسی را برای ازدواج انتخاب می کنید از همان ابتدا قرار بگذارید که با هم صادق باشید و در مقابل دیگران نهایت احترام را به هم بگذارید و محرم اسرار هم باشید اولین دورانی که با هم زندگی مشترکتان را شروع می کنید دوران نامزدی است دوران نامزدی دوران شروع احساس مسئولیت و آشنایی زوجین است بهتر است از ای

مشاوره نامزدی تلفنی رایگان

مشاوره نامزدی تلفنی رایگان

ازدواج یک رابطه دوطرفه است و این دو طرف انتظاراتی از همدیگر دارند اولین دوران زندگی مشترک این دو طرف دوران نامزدی است ما قصد داریم در مورد این دوران صحبت کنیم دوران نامزدی همان قدر که شیرین است همان قدر هم می­تواند تلخ باشد اما برای کم کردن مشکلات راه حل