آداب معاشرت

yesبا خوبان معاشرت کنید

همیشه یادتان باشد شما را از روی معاشرین تان میشناسند.

yesروش صحيح انتقاد كردن

هنگامی که از کسی به خاطر اشتباه یا سهو انتقاد میکنید، با ملاحظه و نزاکت از شدت حمله بکاهید.

مثلا نگویید: اشتباه میکنی، این عدد را از کجا آورده ای؟
در عوض بگویید: من جواب دیگری پیدا کرده ام، میخواهی جواب هارا باهم مقایسه کنیم؟

yes روش صحیح انتقاد کردن

 با تحسین شروع کنید

این کار موجب میشود که حمله ی انتقادتان نرم شود.

مثلا بگویید شما چنان آرام و متین هستید که من تعجب کردم وقتی دیدم سر آنها داد زدید.

yesصحبت كردن با تلفن

گوش دهید و سعی کنید حرف طرف مقابل را قطع نکنید.


حواس خود را به مکالمه جمع کنید. سعی نکنید دو کار را با هم انجام دهید.


وقتی تماس گیرنده صحبت می کند به نوعی واکنش نشان دهید و از عبارات و اصواتی استفاده کنید تا وی بداند شما به دقت گوش می دهید.

 

در ابتدای صحبت، نام و پست اداری خود را بگویید.


نام تماس گیرنده را بپرسید و از آن هنگام مکالمه استفاده کنید.

نباید برای مسائل کاری با منزل افراد تماس گرفت مگر این که مورد اضطراری پیش آمده باشد.


اگر برای مورد کاری با منزل کسی تماس گرفتید ابتدا از صمیم قلب از همکار و همسرش به خاطر این مزاحمت معذرت خواهی کنید.

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که تصور بدی نسبت به شما را در ذهن دیگران تقویت می‌کند، این است که در یک مهمانی یا در جامعه، به فردی خیره شوید.

این خیره شدن، در صورتی که فرد مورد نظر شما خانم باشد، از زشتی بیشتری برخوردار است.

زوم شدن و دقت كردن روی آدم‌های اطرافتان در یک جمع دوستانه، علاوه بر اینکه فرد مورد خطاب را معذب و ناراحت می‌کند، دیگران را هم نسبت به شما، دور و بدبین می‌سازد .