آنچه زنان باید دقت کنند

#آنچه_زنان_باید_دقت_کنند

اگر چه زنان در مقابل شوهرشان حیا دارند، اما اکثر زنان ( نه همگی ) متاسفانه در مقابل دوستانشان حیا نداشته و خصوصی ترین مسائل زندگی زناشویی خود را با دوستان نزدیک خود در میان میگذارند، حتی درمورد رابطه جنسی با همسرشان و اینکه شوهرم چه چیزهایی دوست داره و چه خواسته هایی دارد یا چه نقاط ضعفی ،با دوستان نزدیک خود صحبت میکنند

این یک فاجعه است، شما براحتی اطلاعاتی از همسرخود در اختیار دوستتان قرار میدهید که دوست شما براحتی با اطلاعاتی که شما به وی داده اید میتواند به همسر شما نزدیک شود ( در صورتی که سو استفاده گر باشد )

همانطور که  شما به دوستتان اعتماد کردید و این موضوع را با وی مطرح کردید دوست شما نیز این موضوع را با دوستان خود و یا حتی همسر خود در میان میگذارد و شوهر دوست شما متوجه میشود که نقطه ضعف ششوهر شما در بستر خواب چیست و شما چه ناکامی های جنسی دارید و این میتواند منجر به تلاش وی برای نزدیک شدن به شما شود ( در صورتی که فردی سو استفاده گر باشد )

و به همین راحتی اسرار بستر خود با همسرتان را درا ختیار دیگران قرار میدهید


#بر_عکس_زنان_مردان

اگر چه با همسر خود در رابطه جنسی و بستر بی حیا هستند  اما  مردها در روابط دوستانه خود صحبت در زمینه مسائل زناشویی با همسر را خط قرمز میدانند
و به هیچ وجه با دوست یا همکار خود در این خصوص که همسر من در رختخواب چگونه است ، چه چیزی دوست دارد صحبت نمیکنند

پس هیچگاه اسرار رابطه زناشویی خود را حتی با خواهر خود مطرح نکنید به یاد داشته باشید انسان بزرگترین ضربه را میتواند از نزدیکترین افراد اطراف خود بخورد