افسردگی عمده ، اختلال دو قطبی ، مانیا

افرادی که خلق افسرده یا پایین دارند معمولاً کم انرژی و بی علاقه هستند و علائمی مثل احساس گناه ، عدم تمرکز ، از دست دادن اشتها ، بدخوابی یا کم خوابی و افکار خودکشی و مرگ دارند .
افرادی که خلق بالایی دارند یعنی مانیا ، معمولاً گشاده رویی ، پرش افکار ، کاهش خواب ، افزایش اعتماد به نفس ، افکار خود بزرگ بینانه دیده می شود .
اگر افراد دو نوع حمله افسردگی و مانیا را تجربه نمایند به صورت دوره های چرخشی تشخیص اختلال دو قطبی گذاشته می شود اما اگر فقط حمله های افسردگی را تجربه نماید افسردگی عمده دارند و افرادی که فقط حمله مانیا را تجربه کنند اختلال مانیا خالص است .
شیوع افسردگی عمده در زنان دو برابر مردان است . دلایل این تفاوت عبارت است از تفاوتهای هورمونی ، اثرات زایمان ، تفاوت فشارهای روانی و اجتماعی زنان و مردان ، الگوهای رفتاری اما اختلال دو قطبی در زنان و مردان شیوع یکسانی دارد . دوره های مانیا در مردان شایعترند و دوره های افسردگی در زنان شیوع بیشتری دارد .