امید

امید داشتن باور به نتیجهٔ مثبت اتفاقها یا شرایط، در زندگی می‌باشد. امید احساسی است دربارة اینکه می‌توانیم آنچه را که میخواهیم، داشته باشیم یا یک اتفاق، بهترین نتیجه را برای ما خواهد داشت. امیدوار بودن با خوش‌بین بودن متفاوت می‌باشد. امید یک حالت احساسی است یعنی یکی از احساسات انسان می‌باشد اما خوش‌بین بودن نتیجة یک روش و الگوی تفکر عمدی و اختیاری(بينش)است که باعث حالت و رفتار مثبت در انسان می‌شود.

می‌توانیم‌ از اکنون‌ خود فراتررفته‌ و به‌ آرزوهای‌خود دسترسی‌ پیدا کنیم‌. برای‌ رسیدن‌ به‌ هدف‌،برنامه‌ ریزی‌ دقیقی‌ لازم‌ است‌، باید نحوه‌ عملکردهر چیز را به‌ خاطر بسپاریم‌ هیچ‌ چیز در خطمستقیم‌ سیر نمی‌کند و نیز هیچ‌ هدفی‌ مستقیم‌ وبدون‌ تلاش‌ به‌ دست‌ نمی‌آید.

 


برای‌ خوشبختی‌ و موفقیت‌ چه‌ کنیم‌:

  1. باید بدانیم‌ که‌ آ دم‌های‌ موفق‌، آنقدرها برجسته‌، با استعداد و یا منحصر به‌ فرد نیستند، آنها فقط توانسته‌اند نحوه‌ کارکرد هر چیز این‌ جهان‌رادرک‌ کنند و بفهمند که‌ پیشرفت‌ خود آنها نیزمطابق‌ بر اصولی‌ است‌ که‌ بر محیط پیرامون‌ آنهاحاکم‌ است‌. آنها می‌دانند که‌ تصحیح‌ مداوم‌ وپیوسته‌، راه‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ است‌، در این‌ باره‌بارها از مسیر منحرف‌ می‌شوند، اشتباه‌ را اصلاح‌می‌کنند و دوباره‌ به‌ راه‌ اصلی‌ بر می‌گردند. در راه‌رسیدن‌ به‌ هر هدف‌ می‌توانیم‌ به‌ شهامت‌ و اراده‌قویتر دست‌ یابیم‌، برقدرت‌ متقاعد سازی‌ خویش‌ بیفزاییم‌، انظباط فردی‌ را بیاموزیم‌، توان‌ و طاقت‌خویش‌ را افزایش‌ دهیم‌ و اعتماد به‌ نفس‌ خودرابالا ببریم‌.
  2. همیشه‌ به‌ موفقیت‌ و پیروزی‌ باورداشته‌ باشید و به‌ خود تلقین‌ کنید که‌ «من‌ می‌توانم‌»،«من‌موفق‌ خواهم‌ شد» فکر ناکامی‌ رااز سر بیرون‌برانید چون‌ طرز تفکر شما، شما را به‌ سوی‌خوشبختی‌ سوق‌ خواهد داد.
  3. هرگاه‌ به‌ توانایی‌ خود برای‌ موفقیت‌ شک‌ کردید، به‌ موانعی‌ فکر کنید که‌ دیگران‌ بر آن‌ چیره‌شده‌اند.
  4. درراه‌ رسیدن‌ به‌ موفقیت‌ و خوشبختی‌، بامشکلات‌ زیادی‌ مواجه‌ می‌شویم‌ که‌ باید آنها رابپذیریم‌ و بدانیم‌ که‌ مشکلات‌، بخشی‌ از میراث‌جهان‌ هستند که‌ ما را برای‌ رهایی‌ از خود به‌ سوی ‌یادگیری‌ و تجربه‌ می‌ رانند. بنابراین‌ با مشکلات‌ مبارزه‌ کنید و آنها را باتلاش‌ و کوشش‌ پشت‌ سربگذارید تا در زندگی‌ پیروز شوید، به‌ قول‌ هوراس‌، «بدبختی‌ نبوغ‌ را نمایان‌ می‌سازد وخوشبختی‌ آن‌ را می‌پوشاند».
  5. از اشتباهات‌ و شکستهای‌ خود، درس‌ بگیرید و اشتباه‌ را به‌ منزله‌ یک‌ رویداد بزرگ‌ و نابخشودنی‌ تلقی‌ نکنید و جنبه‌ مثبت‌ آن‌ رادر نظربگیرید. ما از شکستهای‌ خود به‌ مراتب‌، بیشتر ازپیروزی‌ هایمان‌ درس‌ می‌گیریم‌ زیرا وقتی‌ بازنده‌ می‌شویم‌ به‌ فکر، تأمل‌، تجزیه‌، تحلیل‌ وسازماندهی‌ مجدد می‌پردازیم‌ و طرح‌ها وتاکتیک‌های‌ تازه‌ بنا می‌کنیم‌، اما وقتی‌ برنده‌ می‌شویم‌، فقط جشن‌ می‌گیریم‌ و چیز تازه‌ای‌ یاد نمی‌گیریم‌ و این‌ خود دلیل‌ دیگری‌ برای‌ گرامی‌ داشتن‌ اشتباهات‌ است‌. پس‌ بیایید درهر موردی‌ انتظار خطا از خود داشته‌ باشیم‌، زیرا شکست‌ خوردن‌ هرگز مایه‌ شرمساری‌ نیست‌،شرمساری‌ تنهااز تلاش‌ نکردن‌ است‌.
  6. رسیدن‌ به‌ هر هدفی‌، همیشه‌ مستلزم‌ قبول‌خطر و ریسک‌ است‌،تا انسان‌ احتیاط را کنارنگذارد به‌ هدف‌ نمی‌رسد. بر زمین‌، قانونی‌ حاکم‌است‌ که‌ رسیدن‌ به‌ پاداش‌ را به‌بهای‌ قبول‌ خطرتضمین‌ می‌کند و جز این‌ راه‌، راه‌ دیگری‌ وجودندارد، بنابراین‌ برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ هر چیز بایدخطرات‌ آن‌ راهم‌ پذیرفت‌، برای‌ آنکه‌ راه‌ رفتن‌را یاد بگیریم‌،خطر زمین‌ خوردن‌ وصدمه‌ دیدن‌رابپذیریم‌، برای‌ پول‌ درآوردن‌ باید خطرورشکستگی‌ راهم‌ پذیرفت‌ و برای‌ پیروز شدن‌ درمسابقه‌های‌ مختلف‌، باید احتمال‌ باختن‌ آن‌ راهم‌در نظربگیریم‌. ما حق‌ انتخاب‌ داریم‌ انتخاب‌ میان‌زندگی‌ واقعی‌ یازیستن‌ نباتی‌. انتخاب‌ شغل‌، شروع‌یک‌ کسب‌، تشکیل‌ خانواده‌، همه‌ ریسک‌ است‌خلاصه‌ اینکه‌ زندگی‌ یک‌ ریسک‌ است‌. پس‌ بیاییدخطرکنیم‌ وشاهدثمرات‌ آن‌ باشیم‌.
  7. برای‌ نتیجه‌گیری‌ بهتر باید جدی‌ باشید و جسارت‌ و تعهد داشته‌ باشید، هیچ‌ چیز قادر به‌ متوقف‌ ساختن‌ اراده‌ انسانی‌ که‌ حق‌ زندگی‌ خودرادرگرو پیشبرد هدفش‌ می‌گذارد نیست‌.
  8. برای‌ موفق‌ شدن‌ به‌ تلاش‌ نیاز داریم‌.وقتی‌ غفلت‌ می‌کنیم‌، پیشرفتی‌ درامور حاصل‌ نمی‌شود، حداکثر توان‌ خود را به‌ کار ببرید،هدف‌ نهایی‌ مهم‌ است‌ ولی‌ نباید تمام‌ تمرکز وتلاش‌ خود را منحصر به‌ آن‌ هدف‌ بکنید. به‌ خاطرعشق‌ به‌ کار و مسئولیت‌، تلاش‌ کنید واز آن‌ لذت‌ ببرید. نتایج‌ نهایی‌ (دیر یازود) فرامی‌ رسند، زیرااین‌ یک‌ قانون‌ است‌. اگر نتایج‌ تاخیر داشتند یادرآن‌ زمانی‌ که‌ همواره‌ شما انتظارشان‌ رامی‌کشیدید از راه‌ نرسید، مایوس‌ وناامید نشوید واجازه‌ ندهید که‌این‌مسئله‌ تمام‌ هفته‌(یاسال‌)شمارا خراب‌ کند، بدانید که‌ جهان‌ هستی‌ منصف‌وعادل‌ است‌ واگر زحمت‌ بکشید پاداش‌ آن‌ راخواهید دید و موفق‌ خواهید شد. برداشت‌ امروزما از زندگی‌ حاصل‌ کاشته‌های‌ دیروز ماست‌.
  9. برهدف‌ خود پافشاری‌ کنید، پافشاری‌ جزءمشترک‌ تمامی‌ موفقیت‌های‌ چشمگیر است‌.پافشاری‌ عامل‌ اصلی‌ پیروزی‌ است‌ و انسان‌های‌موفق‌ به‌ خوبی‌ از آن‌ آگاهند زیرا دلیل‌ موفقیت‌خود را تلاش‌ خستگی‌ناپذیر دانسته‌اند. البته‌مواقعی‌ هم‌ هست‌ که‌ نا امید شدن‌ و دست‌ از تلاش‌کشیدن‌ از زیرکانه‌ترین‌ حرکت‌ است‌. وقتی‌ کشتی‌در حال‌ غرق‌ شدن‌ است‌، دیگر وقت‌ بیرون‌پریدن‌ است‌، ما نباید کله‌ شقی‌ را با پافشاری‌ اشتباه‌ بگیریم‌. اگر از شغل‌ خود بیزارید، اگر محل‌ زندگی‌خودرا دوست‌ ندارید یا در جایی‌ دیگرموقعیت‌های‌ بهتری‌ برای‌ خود می‌بینید، گاهی‌بهترین‌ راه‌ حل‌ بیرون‌ زدن‌ است‌ شکوه‌ و عظمت‌ و ازرش‌ واقعی‌ هدف‌ در تداوم ‌راه‌ و تحمل‌ آن‌ و حتی‌ گذشت‌ تن‌ از خویش‌است‌. از زخم‌ زبانها و طعنه‌های‌ این‌ و آن‌ دلخورنباشید اگر بخواهید واراده‌ کنید می‌توانید پیروز وخوشبخت‌ باشید. پس‌ با تلاش‌ برای‌ رسیدن‌ به‌هدف‌ها، حتما خوشبخت‌ خواهید بود.