با چه کسانی نباید معاشرت کرد

انسان ها در زندگی همواره از کسانی که با آنها رفت و آمد دارند الگوهای رفتاری  خود را برداشت می کنند به همین دلیل باید با افرادی که با ارزش ها و معیارهای ما سازگار نیستند دوری کنیم .

بهتر است همیشه با افرادی معاشرت کنید که به لحاظ معنوی و معرفتی بالاتر از شما باشند در غیر این صورت رفتار افراد بد روی شما تاثیر خواهد گذاشت هر چند شما فرد مثبت و خوبی باشید باید با افرادی که دارای اینگونه شخصیت ها هستند دوری کنید.

خودشیفته ها

این دسته افراد همیشه حس می کنند از دیگران بالاتر اند و دنیا دست آنها می چرخد گاهی اوقات لازم است به این افراد یادآوری کرد که فقط خودت مهم نیستی که این افراد فقط به خواسته های خود توجه می کنند وبه نیازهای دیگران اهمیت نمی دهند رابطه با این افراد باعث می شود شما احساس یاس و سرخوردگی کنید

حرمت شکن ها

این افراد در بدترین زمان حرفی می زنند یا کاری انجام می دهند که حرمت دیگران را نگه نمی دارند ممکن است این فرد از نزدیکان شما باشد و شما به او اعتماد کرده اید اکنون متوجه می شوید که از اعتماد شما سوء استفاده کرده است  .

آنهایی که نمی توانند صمیممی شوند

این افراد همیشه چه در جمع و چه در تنهایی سعی می کنند حرف های خنده دار بزنند اما در کنار لبخند خود شما را غمگین و افسرده می کنند یا شما یک داستان زیبا از زندگی خود برای او تعریف می کنید در حالی که او با یک سر تکان دادن به داستان شما خاتمه می دهد زمانی که شما به این افراد احتیاج دارید آنها نیستند.

همیشه نا امیدها

یک سری افراد هستند که همیشه شما را نا امید می کنند یعنی در هر کاری که با آنها مشورت می کنید می گویند موفق نخواهید شد و اگر در کاری موفق شوید شما را دلتنگ و افسرده می کنند اگر آرزویی داشته باشید به شما می گویند این غیر ممکن است معاشرت با این افراد باعث می شود شما براحتی اعتماد به نفس خود را از دست بدهید.